Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Ach Belindebeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWeest ghegroet o Coninghinne / Moeder der [...] K' wil met Bachus nu gaan swieren  
Een nieuw Gheestelijck Liedeken, ter eeren vande [...] Ach Belinde
NiGeLiHMM16xx ([16xx]) [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DLaetet de kryghs-ghesellen, / Twisten, vechten, slaen La Tymbal  
Suetmans, Petrus Ach Belinde
BMoeselken1659 (1659), p188 [nr. 62]
.3a 3B.3a.3B 5c 5D.3c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Belinde! hebt meedogen! / Met mijn tranen, en [...] [geen wijsaanduiding]  
Elzevier, P. | Minne-zang aen BELLINDE Ach Belinde
Elzevier LA1667 (1667), p83 [nr. 12]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen goy Vrou dat is een crooningh / En een glori [...] Usur mieux ô beauté fiere  
Ach Belinde
MRozenknop1667 (1667), p67 [nr. 36]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreurt met my bedroefde schapen, / Siet u Herders [...] User mieux ô beauté fiere  
Ach Belinde
MRozenknop1667 (1667), p108 [nr. 58]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'K wil noch meer met Bacchus swieren / Want sijn [...] Use mieux  
Ach Belinde
MRozenknop1667 (1667), p167 [nr. 88]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen quaet Wyf dat is een plaege, / Soo den [...] Usur mieux ô beaute fiere  
Ach Belinde
MRozenknop1667 (1667), p206 [nr. 107]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPriesters Enghels van den Heere, / Hoe groot is u [...] Usez mieux  
Liedt Ach Belinde
MVBOStroobant1668 ([1668+]), p26 [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DSiet het minsaem luchtje strelen, / 't Jeugdigh [...] Uses mieux ô beautez  
11. Ach Belinde
KusjesML1669 (1669), p13 [nr. 11]
4a 4B 4a 4BL'on dit par tout que je t'aime, / Mais n'a t-on [...] Usez mieux ô beautez Fieres, &c  
16. Ach Belinde
KusjesML1669 (1669), p45 [nr. 50]
4a 4B 4a 4BAls den Kermis gast Zachaus / Hadde van het Volck [...] Usez mieux  
Bellemans, Daniël | KERMIS-LIEDT Ach Belinde
Bellemans CJ1670 (1670), p14 [nr. 5]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DThomas eenen van de twelve, / En was daer niet [...] La Tymbale  
Bellemans, Daniël | GHELOOF Ach Belinde
Bellemans CJ1670 (1670), p32 [nr. 11]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DAls Cupido hadd' verschoten / Al syn' pylen groot [...] Usez mieux, &c.  
Bellemans, Daniël | MINNE-PYL Ach Belinde
Bellemans CJ1670 (1670), p47 [nr. 17]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DHeer' ick wensch u te ontfanghen / In het Heyligh [...] Usez mieux, &c.  
Bellemans, Daniël | GODDELYCKEN WENSCH Ach Belinde
Bellemans CJ1670 (1670), p86 [nr. 35]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DO gekruysten Godt en Heere / Hoe veel Kruyskens [...] Usez mieux  
Bellemans, Daniël | Ghy hebt voor myn [...] Ach Belinde
Bellemans CJ1670 (1670), p90 [nr. 37]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DJESU Leven, Wegh, en Waerheyt, / Onsen Godt, en [...] La Tymbale  
Bellemans, Daniël | LOF-SANGH Ach Belinde
Bellemans CJ1670 (1670), p141 [nr. 57]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DKomt en laet ons gaen aenbidden / JESUM die hier [...] La Tymbale  
Bellemans, Daniël | LOF-SANGH Ach Belinde
Bellemans CJ1670 (1670), p144 [nr. 59]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DMen volght JESUM seer kloeckmoedigh / Als-men vry [...] Usez mieux ô beauté fiere, & c.  
Bellemans, Daniël | Dat-men den Heere [...] Ach Belinde
Bellemans LP1674 (1674), p100 [nr. 48]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLest-mael als de Werme stralen / Van het gulde [...] La Tymbale  
Bellemans, Daniël | GODDELYCKEN WENSCH Ach Belinde
Bellemans LP1674 (1674), p153 [nr. 74]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBenedictus vrint des heeren / Costelijcken balsem-schat k'Wil voordaen met Bachus swieren  
Wolsschaten, [...] | XXI. MEERT. HET [...] Ach Belinde
Wolsschaten TH1674 (1674), [p41] [nr. 10]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DMusen, laet ons gaen vertellen / de benoutheyt [...] wilt ghyt minne spel eens Lieren etc.  
Liedeken van de heylighe kercke Ach Belinde
HsGeUB 1333 ([1675-1702]), f46r [nr. 39]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DAch Belinde [instr.] Ach Belinde   muzieknoot 
Ach Belinde
HsNrSB FinspongMS9098 ([16xx], late 17e eeuw), 2p22 [nr. 191] transcr.Alsser eenen Soon gaet trouwen / En loopt met een [...] Usez mieux  
Minnen, Livinus vander Ach Belinde
Minnen EP1677 (1677), p13 [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPhilis seght waer ick 't verdient hebb' / Dat ik [...] [ELDERS] La tymbale  
Minnen, Livinus vander Ach Belinde
Minnen EP1677 (1677), p81 [nr. 26]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Wou myn ooghen een aftrecken, / Van uw' oogen [...] Usez mieux  
Minnen, Livinus vander | 'T GHEWELDT DER LIEFDE Ach Belinde
Minnen EP1677 (1677), p89 [nr. 31]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefste Lief ick kom' hier weder / Om aen uw' [...] Usez mieux  
Minnen, Livinus vander | Lieffelycke [...] Ach Belinde
Minnen EP1677 (1677), p96 [nr. 34]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWildy 't Minne-spel eens leeren / Uyt het [...] La Tymbale  
Minnen, Livinus vander | 'T KAETS-SPEL Ach Belinde
Minnen EP1677 (1677), p119 [nr. 45]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLeunis quam lest by gevallen / Op een Boere [...] Nu ben ick heel sat van suypen  
Minnen, Livinus vander | HAESTIGHEN VRYER Ach Belinde
Minnen EP1677 (1677), p224 [nr. 86]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick aen de soetigheden / Denck die men in 't [...] Ach Bellinde heb, &c.  
Focquenbroch, A. W.] | MIN-GEDACHTEN Ach Belinde
UtHuwelijkm1678 ([1677+]), p75 [nr. 33]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHey za gasten wilt nu eten, / Onse spys die is nu gaar; Ach Belinde  
H. v. Bulderen] | Jeremias tot sijn Gasten Ach Belinde
KOpdisser1678 (1678), p53 [nr. 13]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte