Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Vrouw Venus gij zijt zo schoon wijf

De enige versie van deze melodie uit de Nederlanden staat in de Souterliedekens (1540). Deze komt overeen met een stem uit een quodlibet van Schmeltzel (1544), "Wöll wir aber heben an den Danhauser zu singen" (Van Duyse I, p23). Over de identificatie van deze melodie zie Antwerps Liedboek ed. Van de Poel e.a. 2004.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHer danel ghy sijt soe schoenen man / Ghi staet [...] [geen wijsaanduiding]  
Dit is een liedekijn van vrou venis ende van heer [...] Vrouw Venus gij zijt zo schoon wijf
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f41v [nr. 35]
.4A.3b.4C.4b.4b.4C.4b.4b
txtOmdat ick den Heer gheloofde, siet / Daer om so [...] Vrou Venus ghi sijt so schoonen wijf, ghi [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .C.xv. psalm [...] Vrouw Venus gij zijt zo schoon wijf audio
Souterliedekens1540a (1540), fR2v [nr. 115] transcr.Vildy [!] hooren een goet nieu liet / En dat sal [...] [geen wijsaanduiding]  
Van heer Danielken Vrouw Venus gij zijt zo schoon wijf
AntwLb1544 (1544), f88r [nr. 160]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOmdat ick den Heer gheloofde, siet / Daer om so [...] Vrou Venus ghi zyt so schoonen wyf, ghi [...]   muzieknoot 
Den C.xv. psalm Credidi propter quod locutus Vrouw Venus gij zijt zo schoon wijf (POLYFOON)
P-Clemens SoutIII1556 (1556), fF1v [nr. 115]Omdat ick den heer gheloofde siet / Daerom so [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
C.xv. psalm Credidi propter quod locutus Vrouw Venus gij zijt zo schoon wijf (POLYFOON)
P-Mes SoutVII1561 (1561), fD4r [nr. 115]O Godt ick mot tho dy rupen seer, / Over all' [...] Vrouw Venus ghy zyt so schonen wyff, Ghy [...]  
Niclaes, Hendrick | Ein Liedt Vrouw Venus gij zijt zo schoon wijf
Niclaes PsUL1566 ([1566-1567]), fE8v [nr. 5]
.4A.3b.4A.4b.4bAlderliefste vriendekens in Jesu Christ / Laet [...] Vermaledijt moeten alle de Pausen zijn  
Vrouw Venus gij zijt zo schoon wijf
VhL1569a (1569), f32v [nr. 11]
.4A.4b.4A.4bO Godt ick moth to dy roepen seer, / Over alle [...] Vrouw Venus gy zyt so schonen wyf  
Niclaes, Hendrick | Idt V. Liedt. To [...] Vrouw Venus gij zijt zo schoon wijf
Niclaes CLG1573 (1573), f4v [nr. 5]
.4A.3b.4A.4bO GODT ick moth tot dy roepen seer, / Over alle [...] Vrouw Venus gy zyt so schonen Wyf  
Niclaes, Hendrick | Idt IIII. Liedt. To [...] Vrouw Venus gij zijt zo schoon wijf
Niclaes EtK1575 (1575), fA6r [nr. 4]
.4A.3b.4A.4bWildy hooren een goet nieu liet / En dat sal ic [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
3.B. Wildy hooren een goet nieu liet? (Heer [...] Vrouw Venus gij zijt zo schoon wijf
Van Duyse (1903-1908), I, p20 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWöll wir aber heben an / den Danhauser zu singen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
3. Vrouw Venus gij zijt zo schoon wijf
Van Duyse (1903-1908), I, p23 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHer Danel ghy sijt soe schoonen man, / Ghi staet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
4. Vrou Venus ghy sijt soe schoonen wijf / Ghy [...] Vrouw Venus gij zijt zo schoon wijf
Mincoff DV1939(1550) (1939), p9 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


12 resultaten

tabelbreedte