Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Waar is de dochter van Sion

De melodie is verwant aan de hymne Veni creator spiritus en staat in dezelfde iastische modus.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWaer is die dochter van syon / ick soudese blide maken  
Waar is de dochter van Sion
SuB1508 (1508), fa6r [nr. 4]
,4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is die dochter van syon / Ick soudese blide maken  
Waar is de dochter van Sion
DEPB1539 (1539), f119v [nr. 218]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Waer ys die dochter van Zion / ick solse blyede maken  
Waar is de dochter van Sion
HsStuWLB Cod. Don. A III 18 (1546, na?]), f7v [nr. 15]
.4A.3b.4A.3bWaer is die dochter van Syon / Ic soudese so [...]  
Waar is de dochter van Sion
Hofken1577 (1577), p11 [nr. 4]
,4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAve Maria reyn Maghet schoon,, / Ootmoedich en simpel Waer is de Dochter van Syon  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Waar is de dochter van Sion
SuB1600c ([1600, voor?]), f57v [nr. 74]
4A 3b 4A 3bSion Gods uutvercoren bruyt / Wilt uwen schepper loven Waer is de Dochter van Syon  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Waar is de dochter van Sion
Janssens NDGL1605 (1605), p16 [nr. 6]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAve Maria reyn Maghet schoon, / Ootmoedich en simpel Waer is de Dochter van Sion  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Waar is de dochter van Sion
Janssens NDGL1605 (1605), p36 [nr. 18]
4A 3b 4A 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is die dochter van Zyon, / Ick soudese so [...]  
Een out Leyse Waar is de dochter van Sion
LeisenboekC1605 (1605), p72 [nr. 13]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHad ick vlogelen als een Arent grijs / Ick soude [...]  
Een geestelijck Leyse Waar is de dochter van Sion
LeisenboekC1605 (1605), p79 [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO MARIA Coningin / Wilt ons by Godt versoenen Waer is die Dochter van Syon, etc.  
Batavus, Rumoldus | Een Liedeken op [...] Waar is de dochter van Sion
Batavus NLB1614 (1614), p24 [nr. 6]
,4A.3b,4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSyn Gheest verblijdt, so wie met vlijt, / Sijn [...] Waer is de dochter van Syon  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijck Liet Waar is de dochter van Sion
GLB1616a (1616), fG2r [nr. 48]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeer selden dat men yemant vint / diet [...] Waer is de Dochter van Syon  
Deught wint [naamspreuk] | Een Geestelijc Liedt: Waar is de dochter van Sion
GLB1616a (1616), fH2v [nr. 58]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is de Dochter van Syon, / Van Godt reyn [...] alst begint  
Deught wint [naamspreuk] | Een Leysen Waar is de dochter van Sion
GLB1616a (1616), fI8r [nr. 74]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is die Dochter van Syoen, / Ick soud' haer [...] Alsoo't beghint   muzieknoot 
Noch een ander Waar is de dochter van Sion
Prieel1617 (1617), p65 [nr. 37]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck groet u Maeght der maeghden croon, / Maria [...] Waer is de Dochter van Sion   muzieknoot 
Makeblijde, Lodewijk | Hymne Waar is de dochter van Sion
Makeblijde BGV1618 (1618), p254 [nr. 12]
.4A.3b.4A.3bSion Godts uutvercoren bruyt / Wilt uwen schepper loven Waer is de Dochter van Syon   muzieknoot 
Een ander tot de blijschap voor Kerssemisse Waar is de dochter van Sion
Pretere GPW(2)1619 (1619), p11 [nr. 5]Waer is die dochter van Syon, / Ick soud' haer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Een ander vande Gheboorte Christi Waar is de dochter van Sion
Pretere GPW(2)1619 (1619), p20 [nr. 9]Waer is die dochter van Syon, / Ick soud' haer [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander vande Gheboorte Christi Waar is de dochter van Sion
Parnassus1623 (1623), p137 [nr. 80]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Tempel schoon des heylighs Gheests / O Cabinet, [...] Waer is de dochter van Sion  
Makeblijde, Lodewijk | [Des saterdaeghs [...] Waar is de dochter van Sion
Makeblijde HG1625(1964) (1625), p317 [nr. 13]
.4A.3b.4A.3bDit is een uyt-verkooren vat / Des H. Geests vol eeren Waer is de Dochter van Sion, &c.  
Voorgaende Lof-sang in rijm: Haec est praeclarum [...] Waar is de dochter van Sion
Teylingen DO1628 (1628), p337 [nr. 26]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is de Dochter van Sion / Ick soud' haer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
6. Kers-Liedt Waar is de dochter van Sion (VAR) ?
GNachtegaal1634 (1634), 1p186 [nr. 49]
.4A.3b.4A.3bWaer is die dochter van Sion, / Ick wil haer [...]  
Waar is de dochter van Sion
GHarmonie1637 (1637), p42 [nr. 35]
,4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is de dochter van Syon? / Ick soud' haer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Waar is de dochter van Sion
Theodotus GKL1638 (1638), p65 [nr. 24]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck groet u Maeght, der maeghden kroon, / Maria [...] Waer is de Dochter van Sion? p. 65  
Makeblijde, L.] | Lof-sangh van de H. [...] Waar is de dochter van Sion
Theodotus GKL1638 (1638), p346 [nr. 104]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt, aenhoort toch mijn gebedt / Voor wilt tot [...] Waer is de Dochter van Syon,p.65  
Theodotus, S. | Een Ghebedt om [...] Waar is de dochter van Sion
Theodotus GKL1638 (1638), p675 [nr. 209]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is te vinden dese Vrouw, / Die soo sterk is [...] Waer is de Dochter van Sion  
Rosant, Jacob | 9. Heylige Mariae [...] Waar is de dochter van Sion
Rosant ETW1654 (1654), p20 [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer Jesus, met sijn Jongers t'saem, / Gegaen is [...] Waer is de Dochter van Sion?  
Rosant, Jacob | 89. Jesus verwekt [...] Waar is de dochter van Sion
Rosant ETW1654 (1654), p152 [nr. 93]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer Jesus, geeft ons goede leer, / Hoe dat wy [...] Waer is de Dochter van Sion?  
Rosant, Jacob | 152. Jesus een [...] Waar is de dochter van Sion
Rosant ETW1654 (1654), p252 [nr. 158]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie meent gy is een wijse knecht, / Die welke van [...] Waer is de Doghter van Sion?  
Rosant, Jacob | 153. Jesus dreyght [...] Waar is de dochter van Sion
Rosant ETW1654 (1654), p253 [nr. 159]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk ben gekoomen om een vuer / Te senden op de landen Waer is de Doghter van Sion?  
Rosant, Jacob | 154. Jesus [...] Waar is de dochter van Sion
Rosant ETW1654 (1654), p254 [nr. 160]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte