Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Blijdschap van mij vlied

Deze melodie werd in Engeland vanaf de 2e helft 16e eeuw gebruikt voor droevige ballades. Starter (Friesche Lust-hof 1621) geeft als wijsaanduiding "Twas a youthful knight", de eerste regel van een ballade met de titel "Constance of Cleveland () and her disloyall Knight". De melodie werd ook wel "Crimson Velvet" genoemd. Claude Simpson (in Simpson Ballad, p141) maakt aannemelijk dat de melodie Crimson Velvet is ontstaan kort na Queen Mary's dood in 1558. In de hele 17e eeuw tot begin 18e eeuw werden veel contrafacten geschreven op onderhavige melodie in Nederlandse liedboeken, zowel in geestelijike als wereldlijke hoek. In Duitsland vinden we dezelfde melodie vanaf 1638 onder de benaming "O wie jämmerlich". Zie verder Van Baak 1991, p116-119 en Simpson 1966, 141-2.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWie sal om mijn smart en mijn ongenuchte / wie [...] Blijtscap van mij vliet etc  
Een nieu lijedeken Blijdschap van mij vlied
HsVerhee1608 (1608[-1609]), p202 [nr. 41]Sooder yemant vraecht, wie hier leyt begraven, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Starter, J.J. Blijdschap van mij vlied
Starter TCFM1618 (1618), fG4r [nr. 1]
3A 3b 3A 3b.5c.5c 3D,3D,3E,3F,3F,3E.3g.3g [...]O Ghy hooge Goo'n! / Daelt nu hier beneden Soder yemand vraeghd wie hier leyd begraven   muzieknoot 
Starter, J.J.] / [...] | Ghesang Blijdschap van mij vlied
Starter LH1620 ([1621, kort voor]), f69r [nr. 69]Blydschap van mijn vliet, / Laet ick mijn be-reijen Twas a youthful knight, wch loved a galjant Lady   muzieknoot 
Starter, J.J. | S.V.B. [...] Blijdschap van mij vlied
Starter FL1621 (1621), p40 [nr. 11]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3E 3E [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO ghy Hooge Go'on! / Daelt nu hier beneden Soder yemand vraeghd wie hier leyd begraven   muzieknoot 
Starter, J.J. | Daraide en Garaie [...] Blijdschap van mij vlied
StarterD (1621), p? [nr. 2]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d,3E 3E 4F 3G 3G [...]Schrickt myn preutse Vrou, / Laes! myn min te loodsen O! ghy hoog Goon! Daelt nu hier beneden   muzieknoot 
Bergh, A. vanden | Sy singhen metter [...] Blijdschap van mij vlied
Bergh TP1622 (1622), fD2r [nr. 4]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3G 3G 4F [...]Door Jupyn ghebodt, / Com ick neder dalen Blyschap van my, &c.  
Moor, Hendrik / [...] | Mercurius comt [...] Blijdschap van mij vlied
Moor ThC1630 (1630), fF4v [nr. 3]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3E 3E 4F [...]O ghy jonghe Jeucht, / Jonck en teer van sinnen Blyschap van myn vliet  
Het seven-en-seventichste Liet, Een nieu Liedt [...] Blijdschap van mij vlied
GKruidhofken1631 (1631), p191 [nr. 78]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3G 3G 4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt, o Christen al! / Verheugden en verblyden Blyschap van my vliet, etc.  
Het hondert en sevende Lied, / Nieuw' Jaers-Lied Blijdschap van mij vlied
GKruidhofken1631 (1631), p282 [nr. 108]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3G 3G 4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZy, die 't leven voed / Tegen twijffels qualen Twas a youthfull knight  
Blijdschap van mij vlied
Leliehof1632 (1632), p132 [nr. 29]Droefheyt wijckt ter zy, gunt my mijn vermaken / [...] Blyschap van my vliet  
Blijdschap van mij vlied
HNachtegaaltje1633 (1633), p108 [nr. 44]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDroeve Coridon / Schuylt hier, achter 't lommer Blijdtschap van my vliet  
Blijdschap van mij vlied
HNachtegaaltje1633 (1633), p202 [nr. 87]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaeckt 't sluymren Goddin, doet u venster open / [...] Blijdtschap van my vliedt, &c.  
Blijdschap van mij vlied
HNachtegaaltje1633 (1633), p269 [nr. 115]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet ghedenck alleen, heb ick voor 't vermaken, / [...] Blijdtschap van my vliet  
Meyvogel, Jacob [...] | Eensaeme klachte Blijdschap van mij vlied
Mayvogel SL1634 (1634), p86 [nr. 8]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3E 3E [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreurt benaeude borst / Schreyt met droeve reden Blyschap van my vliet  
Nootmans, P. / Een [...] | Af-scheydt-Liedt, [...] Blijdschap van mij vlied
Nootmans JeugdigeMS1634 (1634), p35 [nr. 1]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3G 3G 4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOttho dienaer Goods / Bisschop van Bambergen Blyschap van mijn vliet  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE OTTHO, [...] Blijdschap van mij vlied
Stalpart GJF1635 (1635), p636 [nr. 258]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3G 3G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOngheluckigh Mensch, / Waerom moet ick derven Blijdschap van my, &c.  
Wesbusch, C.P. van Blijdschap van mij vlied
Wesbusch HDV1636 (1636), p40 [nr. 27]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3G 3G 4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeere mijn Heylandt, / 'k Roep u met ghebeden Blijdschap van my vliet  
Het elfste Liedt, PSALM LXXXVIII Blijdschap van mij vlied
GeestBloem1637 (1637), p77 [nr. 11]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3E 3E [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO ghy Jonghe paer, / Die nu d'Echt beginnen Blijdtschap van my vliedt  
Het twee-en-vijftighste Liedt. Ephe. 5. 24. [...] Blijdschap van mij vlied
GeestBloem1637 (1637), p334 [nr. 52]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3G 3G 4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch wie hangt hier dus / Jammerlijck verschoven Blijtschap van my vliet  
Een compassieuse aenspraeck aenden Salighmaker [...] Blijdschap van mij vlied
GHarmonie1637 (1637), p63 [nr. 50]
3A 3b 3A 3b 3c 3D 3A 3D 3E 3E 4F 3G 3G 4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'K sie de dageraat 't Cristalijn beschynen, / 'k [...] Blyschap van my vliet &c..  
Veen, Jan van der | Lentsche [...] Blijdschap van mij vlied
Veen OZB1637 (1637), p191 [nr. 16]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3E 3E 4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodes waerden Soon, / Is gedaelt van boven Blijschap van my vliet, &c.   muzieknoot 
Theodotus, S. | Vande gheboorte Christi Blijdschap van mij vlied
Theodotus GKL1638 (1638), p70 [nr. 26]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3E 3E [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl die vol van rouw, / Dwalen op der Aerden Blijdschap van my vliet,&c.  
Theodotus, S. | Noch een kers-liedt Blijdschap van mij vlied
Theodotus GKL1638 (1638), 2p3 [nr. 231]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3E 3E [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDroefheyt baert mijn hert / Smelt en wort besweken Blijdschap van my vliet  
Theodotus, S. | Passie seven woorden Blijdschap van mij vlied
Theodotus GKL1638 (1638), 2p19 [nr. 238]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3E 3E [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO hoogh beroemde dagh, / U lof dient niet vergeten Ha bedroefde Crop.  
Theodotus, S. | Op de Hemelvaert [...] Blijdschap van mij vlied ?
Theodotus GKL1638 (1638), 2p25 [nr. 240]
3A,3b 3A,3b.3C.3C,4D.3e.3e,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJonghe spruyten teer, / Gheplant in den Hoven Blijdtschap van my vliedt  
Elk zie toe / Elck [...] | LIEDEKEN Blijdschap van mij vlied
AchterhofkenGL1639 (1639), p6 [nr. 2]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3G 3G 4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenYdel Jonghe Jeught / Van jonghs op gheneghen Blijdtschap van my vliedt  
Vliedt ooghen-lust [...] | LIEDEKEN. Tot [...] Blijdschap van mij vlied
AchterhofkenGL1639 (1639), p12 [nr. 4]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3G 3G 4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een eenigh kint / Sterft in 's moeders ermen Blijschap van my vliet, &c.  
Lixbona, Joannes de | Liedeken, waer in [...] Blijdschap van mij vlied
Lixbona HN1639 (1639), p69 [nr. 16]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3E 3E [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Siet eens op de tijd, die wy nu beleven / Waer in [...] Blijdschap van my vliedt, &c.   muzieknoot 
Pers, D.P. | Kracht der [...] Blijdschap van mij vlied
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p161 [nr. 80]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3G 3G 4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKonincklijcke roem, ach! most ghy hier sneven / [...] Blijdschap van my vlied, &c  
Pers, D.P. | TRANEN, Over de [...] Blijdschap van mij vlied
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p172 [nr. 87]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3G 3G 4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte