Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Wee mij ik mag wel klagen

De melodie "Wee mij ik mag wel klagen" is onder meer bekend onder de namen "En m'en revenant de Saint Nicolas" en "More Palatino", een Duits studentenlied in het Latijn dat vrijwel zeker een contrafact is op het Franse lied. De oudste bron voor het Franse lied zijn de Airs de court, Ballard 1597. Het Duits-Latijnse lied dateert van zeker 20 jaar later. De melodie kende een snelle en internationale verspreiding. Zie Van Baak 1991, p220-1. 

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAedieu oe stat van Leyden / Vermaert breet ende wyt Wee myn Ick mach wel klaege van pin en swaer [...]  
Wee mij ik mag wel klagen
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f54r [nr. 47]
.3a.3B.3a.3B 1B.3C 1C.3B
txtWee mijn Ick mach wel klaegen / van pijn en swaer [...] alst begint  
Wee mij ik mag wel klagen
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f65v [nr. 55]
.3a.3B.3a.3B 1B.3C 1C,3B
txtWee my wie sal ick claghen / Myn druck en swaer [...] pasemeghe gracy  
Wee mij ik mag wel klagen
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f94v [nr. 61]
.3a.3B.3a.3B.1B.3C.1C.3B
txtThert zught en schreydt inwendich / Myn oochskens [...] voorwaer Ick Mach wel claeghen  
Targier, Joachim / Reyn Liefde Croont [naamspreuk] Wee mij ik mag wel klagen
HsRtGB 96E13 (1600-1602), f14r [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.1B.3C.1C.3B
txtAlmande Gratie [instr.] Almande Gratie   muzieknoot 
Hove, Joachim van den Wee mij ik mag wel klagen
I-Hove Flor1601 (1601), f109r [nr. 16]O Hymen vol ghenuchten / Wat vreughden doet ghy aen Wee my ick mach wel claghen mijn druck en [...]  
Heyns, Z. | Erato Wee mij ik mag wel klagen
Heyns VS1602 (1602), fC4v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3a.3B,3BSiet hier voor Venus dwergen / So gratieusen,, cruyt Almande Graci   muzieknoot 
Lenaerts van der Goes, P. / Doende leer-ick [...] Wee mij ik mag wel klagen
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p8 [nr. 1]
.3a.2b 1C.3a.2b 1C 1C 3D 1D 2b 1C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut louter cracht der minnen, / Claegh ick al [...] Op de voorgaende wijse  
Lenaerts van der [...] | Een ander Wee mij ik mag wel klagen
LenaertsvanderGoes Druiventros1602 (1602), p8 [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B 1B 3C 1C 3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO lief, O bloem verheven Allemande grati  
Elck kan falen [...] | Nieu liedt: Tsamen [...] Wee mij ik mag wel klagen !
NLusthof1602 (1602), 1p34 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B 1B 3B 1B 3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVoor al in mijn behaghen Wee mij ick magh wel claghen  
Elck kan falen [...] | Nieu liedt Wee mij ik mag wel klagen
NLusthof1602 (1602), 1p52 [nr. 41]
.3a.3B.3a.3B 1B 3B 1B 3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNae dat ik huyden morghen / In Floras lust hoff was Wee my ick mach wel clagen  
Wee mij ik mag wel klagen
PrinsesseLb1605 (1605), p119 [=127] [nr. 96]
.3a.3B.3a.3a.3B.3BSchoon lieff wien sal ick claghen / Mijn lijden [...] Wee my ick mach wel claghen  
Een Amoureus Liedeken Wee mij ik mag wel klagen
PrinsesseLb1605 (1605), p136 [=144] [nr. 113]
.3a.3B.3a.3B 1B.3C 1C.3CMyn lieve Bruyde idoone, / Ghy staet in mijnen sin Vanden Lombardenier  
Dus spreeckt den Bruydegom zijn droeve clachten [...] Wee mij ik mag wel klagen
Spoelberch GD1610 (1610), p81 [nr. 48]O hoochsten Vaders sone / Ick hoor daer aen deen sy Vanden Lombardenier  
Spoelberch, Willem van] | De Bruyt soude [...] Wee mij ik mag wel klagen
Spoelberch GD1610 (1610), p82 [nr. 49]
.3a.3B.3a.3a.3B.3BGhy Amoureuse sinnen / Die een schoon dochter vrijt Wee my ick mach wel claghen  
Breughel, G.H. van | Nieu Amoureus Liedeken Wee mij ik mag wel klagen
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p55 [nr. 32]
.3a.3B.3a.3B 1B.3C 1C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMoyses Gods knecht ghepresen, / Leyde leven en Doot Och wee ick magh wel klaghen  
Mander, Karel van / [...] | Verklaringe op de [...] Wee mij ik mag wel klagen
Mander GH1627 (1627), p480 [nr. 170]
.3a.3B.3a.3C 1C.3C 1C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPuff, puff van al dat vri'en / Dat heedendaags geschiet Almande de Graci   muzieknoot 
Tis best [naamspreuk?] | Koele reedenen [...] Wee mij ik mag wel klagen
Fontein Vingertuig1645 (1645), p93 [nr. 52]
.3a.3B.3a.3B 1B 3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVande Lombart [instr.] Vande Lombart   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Wee mij ik mag wel klagen
Eyck FL(1)1649 (1649), f38r [nr. 31] transcr.More Palatino [instr.] More Palatino   muzieknoot 
Eyck, Jacob van Wee mij ik mag wel klagen !
Eyck FL(1)1649 (1649), f93v [nr. 78] transcr.More palatino [instr.] More palatino   muzieknoot 
Wee mij ik mag wel klagen
HsEnkhuizen ([1659, na][voor 1703 ca.?]), f2r [nr. 2]Comt uyt den Hemel dalen / In ons o Heyligh Geest More Platino  
Sambeeck, J. van | Begeerte om te [...] Wee mij ik mag wel klagen
Sambeeck GJ1663 (1663), p372 [nr. 162]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIII [instr.] More Palatino   muzieknoot 
Steenwick, Gisbert | III Wee mij ik mag wel klagen
KlavierbEyl1959(1671) (1671), p5 [nr. 3]Christus houdt sijn Kercke / Den Wijngaert seer gelijck More Palatino   muzieknoot 
Placker, Chr. de | Vrydagh na de II. [...] Wee mij ik mag wel klagen
Placker EvLeeuwerik(1)1682 (1682), p209 [nr. 144]
3a.3B 3a.3B.3c.3c.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterend' Eerste aller Leeren / Van wijsheyt, en verstandt More Palatino  
Placker, Chr. de | Van de Vreese Godts Wee mij ik mag wel klagen
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p251 [nr. 201]
3a.3B 3a.3B.3c.3c.3D.3DVerblyd u, Jonge luyden, / Aldus in uwer Jeugd More Palatino   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Breydel der Jeugd. [...] Wee mij ik mag wel klagen
Sluiter Gz1687 (1687), p245 [nr. 112]
a b : / / c c d d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren140 [instr.] De lommert   muzieknoot 
140 Wee mij ik mag wel klagen
HBoerenl Mortier(2)1709 ([1709]), p16 [nr. 53]441 [instr.] More Palatino   muzieknoot 
441 Wee mij ik mag wel klagen
HBoerenl Roger(6)1711 ([1711 ca.]), p15 [nr. 55] transcr.132 [instr.] de Lommert   muzieknoot 
132 Wee mij ik mag wel klagen
HBoerenl Roger(2)1712 ([1712+]), p12 [nr. 50] transcr.


28 resultaten

tabelbreedte