Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Zal ik nog langer in hete tranenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanGhy wack're Nimphjens en Dryaden, / Raapt [...] Sal ick noch langh met heete tranen  
Bredero, G.A. / [...] | Bruylofts-liedt Zal ik nog langer in hete tranen
Apollo1615 (1615), p37 [nr. 29]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.2C.3D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat Landt heeft sich oyt zien verhogen? / Wat [...] Sal ick noch lang in heete tranen, &c.  
Hoghendorp, G. van [...] | Liedeken Zal ik nog langer in hete tranen
Hoghendorp IV1616 (1617), fZ2v [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Fackels, Lantaernen, en Volck met hopen / Quamen [...] Zal ick noch lang met hete tranen  
H.L. / Zoeckt 't [...] | Een nieu Liedeken Zal ik nog langer in hete tranen
Gherwen Fontein1618 (1618), f33v [nr. 27]
4a 2a 2B 4a.2a.2B.2B.2B.4C.4CIn Godt is altoos lust en vreuchden, / Maer inden [...] Sal ick noch langer in heete tranen  
Vande liefde Godts Zal ik nog langer in hete tranen
Pretere GPW(5)1619 (1619), p27 [nr. 14]Wilt vreucht van druck, nu onder scheyden / O [...] De winter met haar felle winden  
Berch, Herman van [...] | Nieuw Jaer Liedt 1614 Zal ik nog langer in hete tranen
HsLdGa GA1473 (1620-1625), 001: f38r [nr. 18]
.4a 4B 4a.4B.2C.2C.5D.5DDen Winter kout die ons seer quelden / Is nu [...] Zal ick nock langher in heete tranen  
Zal ik nog langer in hete tranen
Jeugdspiegel1620 ([1620 ca.]), p158 [nr. 55]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Hyems fel, den ouden grijsen / Werdt [...] Twe Jaertjens syn voorby gestreecken  
Soeckt Gods haven [...] | Nieuw Liedeken Zal ik nog langer in hete tranen
Schatkist1621 (1621), 1p303 [nr. 90]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.4d 1E.4d 1E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaetst als de Goden bancketeerden, / En lurckten [...] Sal ick langher met heete tranen, &c  
Bredero, G.A. | DER GODEN WAERTSCHAP Zal ik nog langer in hete tranen
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p143 [nr. 32]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.2C.3D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy wack're Nimphjens en Dryaden, / Raept [...] Sal ick noch lang met heete tranen &c  
Bredero, G.A. | BRUYLOFTS-LIEDT Zal ik nog langer in hete tranen
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p190 [nr. 44]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.2C.3D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMoy Aeltjen is't soo haest vergheten, / Myn lang [...] Hoe lang sal ick met heete tranen, &c  
Bredero, G.A. | KLAEGH-LIEDT Zal ik nog langer in hete tranen
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p319 [nr. 85]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.2C.3D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy moet de feest met vreught ver-eeren / [...] Sal ick langher met heete tranen, &c  
Bredero, G.A. | BRVYLOFTS-LIED Zal ik nog langer in hete tranen
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p568 [nr. 161]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.2C.3D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaen-wyse lieden, valsch van oordeel, / [...] Sal ick langer met heete tranen, &c  
Bredero, G.A. | AENDACHTIGH LIEDT Zal ik nog langer in hete tranen
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p575 [nr. 164]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.2C.3D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb ghesint een Nimphe schoone / Die boven [...] Quel faulx courage te sur monte  
Zal ik nog langer in hete tranen ?
VMinneg1622 ([1622]), f8v [nr. 15]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeeft yemandt, door gestadigh draven, / (Gelijck [...] Zal ick noch lang in heete tranen   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Godzalicheydts [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Camphuysen SR1624 (1624), p5 [nr. 4] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Leerd my o Heer u Weghen kennen / U Waerheyd in [...] Sal ick noch lang met hete Tranen  
I.P. | Een nieu Liedeken Zal ik nog langer in hete tranen
Gherwen Fonteinader1624 (1624), f24v [nr. 18][?]chriftuur [! Schriftuur] betuyght, hoe Ghod [...] Na de voor-ghaande wyze [Sal ick noch lang [...]  
Gherwen, A. v. / [...] | Een nieu Bruylofts [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Gherwen Fonteinader1624 (1624), f26r [nr. 19]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5DGoddin, die voor veel hondert jaren / Eerst hebt [...] Sal ick noch langer in heete tranen, &c.  
Westerbaan, J. Zal ik nog langer in hete tranen
Westerbaan MD1624 (1624), fM3r [nr. 4]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.2C.3D.5DHoe groot (รด Heer) en hoe vervaerlic / Staet nu [...] Sal ick noch langher met heete tranen, &c. Volte   muzieknoot 
Valerius, A. Zal ik nog langer in hete tranen
Valerius NGK1968(1626) (1626), p16 [nr. 2] txt transcr.De Land-lust off t'vermaert ghenoeghen / Dat meer [...] Laest doen de Goden bancqueteerden  
Zal ik nog langer in hete tranen
HartenJacht1627 (1627), p21 [nr. 23]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.2C.3D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMenedighe wereldt, valsche verrader / Gheeft my [...] Sal ick noch langher met heete tranen  
Theodotus, S.] | Een ander Zal ik nog langer in hete tranen
Teylingen DO1628 (1628), p207 [nr. 7]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO rouwigh hert! o bitter suchten / Van Christi [...] La volte  
LIEDEKEN VAN DE SEVEN WEEDOMMEN Van de Moeder [...] Zal ik nog langer in hete tranen ?
KSpiegel1630 (1630), p79 [nr. 39]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO edel wesen uyt Godt gevloten, / In 's menschen [...] Sal ick noch langer met heete tranen  
Het ses-en-seventichste Liedt, Van 't inwendighe [...] Zal ik nog langer in hete tranen
GKruidhofken1631 (1631), p189 [nr. 77]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoorsiende voorts den hof der weelde, / Quam die [...] La volte   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Innighe: Dat [...] Zal ik nog langer in hete tranen
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p20 [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWyst my eens aen, o fijne Broeders,, / Die u [...] Zal ik nog lang in heete tranen   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXXI. Dosis. DE [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p100 [nr. 33]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIndien de Zwingliaensche kuiren / 't Geloof dus [...] Op de zienlikke Kerk [Dosis 31]   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LXVII. Dosis. BERENGARIUS Zal ik nog langer in hete tranen
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p210 [nr. 69]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen ic des wereldts weeld hantierden, / En haer [...] Met recht mach ick my wel beclaghen  
Voor een persoon, die eenen Gheestelicken Orden [...] Zal ik nog langer in hete tranen
GLusthof1632 (1632), p128 [nr. 53]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Klaer Oostich Licht / Tot heyl verschenen Sal ick noch langh in heete tranen  
Zal ik nog langer in hete tranen
Leliehof1632 (1632), p114 [nr. 22]Bebloeden Heer, ach hoe veel wonden / Heeft nu u [...] Sal ick noch langer in heete tranen, &c.  
De vijfde Wee Zal ik nog langer in hete tranen
TriumphRAWL1633 (1633), 2p33 [nr. 37]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.2C.3D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJonckman het is wel haest te trouwen, / Maer te [...] Tis nu by na twee Jaer verstreecken  
Zal ik nog langer in hete tranen
Twisck KLb1633 (1633), p79 [nr. 33]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelcoom Jonck-man, welcoom Jonck-vrouwe, / In 't [...] Op de selfde wijse  
Zal ik nog langer in hete tranen
Twisck KLb1633 (1633), p82 [nr. 34]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte