Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Zoete engelin mijn uitverkorenefirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanSoete Engelin, mijn uytverkoren, / Alderliefste [...] Op een Nieuwe Wijs  
Zoete engelin mijn uitverkorene
HlLeeuwerikje1672 (1672), p15 [nr. 4]
5a 4B 5a 4B.2C.3d 3C.2d 4E,5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit choor-ghesangh sal u doen aenhooren, / O! [...] soeten Engelin mijn uytverkooren  
Een Beweeglijke Claeg-Liet, ofte een Lamentabel [...] Zoete engelin mijn uitverkorene
BeClaLaCh1672 ([1672?]) [nr. 1]
5a,4B 5a 4B.2C,3d.2C,3d 4E,5EDit Koor-gesangh sal u doen aenhoren, / O [...] Soete Engelin mijn uytverkore  
Klaegh-liedt, Dat den Bisschop van Munster [...] Zoete engelin mijn uitverkorene
PrLb1675 (1675), p20 [nr. 7]
.4a.4B 5a 4B.5a 5a 4C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGavotte [instr.] Gavotte   muzieknoot 
Zoete engelin mijn uitverkorene
HsNrSB FinspongMS9098 ([16xx], late 17e eeuw), 2p21 [nr. 189] transcr.Ick stondt gister'-avondt ten acht uren / Als ons [...] Il est temps d'aller aux Champs Brunette  
Minnen, Livinus vander | MAEGHDE-KLACHTEN Zoete engelin mijn uitverkorene ?
Minnen EP1677 (1677), p208 [nr. 81]
5a 4B 5a 4B,5c,5c 4D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort eens wat dat 'er voor weynigh dagen / t' [...] Soeten Engelin  
Een Nieuw aerdigh Liedeken van Monsr. [...] Zoete engelin mijn uitverkorene
UtHuwelijkm1678 ([1677+]), p65 [nr. 27]
4a 3B 4a 3B 5c 4c 4D 5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoor eens wat dat'er voor weinig dagen / [...] Soeten Engelin  
Aerdig en niet min waerachtig Lied van een [...] Zoete engelin mijn uitverkorene
ASpinhuis1680 (1680), p3 [nr. 1]
,4a 3B 4a,3B,5c,4c 4D 5DNéderland waar is de roem gebleeven, / Die gy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Pels, Andries Zoete engelin mijn uitverkorene
Pels MLMZ1684 (1684), p82 [nr. 48] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Soeten engelin mijn uytverkooren / Alderliefste [...] Komt doch al gelijck  
t'Samen-spraeck, tusschen twee Gelieven Zoete engelin mijn uitverkorene
CMaagdenkruid1685 ([1685 c.][vóór 1702]), p80 [nr. 30]
.4a 4B.4a.4B.2C.2d 3C.2d 4E,5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoeten Heer hoe Hemels smaeckt de soetheydt, / [...] Il est temps d'aller aux champs Brunette  
Bellemans, Daniël | Liedeken om den [...] Zoete engelin mijn uitverkorene ?
Bellemans LP1686 (1686), p192 [nr. 94a]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer en is geen goedt boven Godt goedtheydt / [...] op deselve Stemme  
Vervolgh van het voor-gaende Liedeken Zoete engelin mijn uitverkorene ?
Bellemans LP1686 (1686), p194 [nr. 94b]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren[geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Zoete engelin mijn uitverkorene
HsBkJGHML Ms890 ([1686 ca.]), f62r [nr. 219j] transcr.Soeten Engelin [instr.] Soeten Engelin   muzieknoot 
Zoete engelin mijn uitverkorene
HsBkJGHML Ms890 ([1686 ca.]), f78r [nr. 275] transcr.Sooeten [!] Engelin mijn uytverkooren, / [...] Komt doch al gelijck, &c.  
t' Samen-spraeck tusschen twee Gelieven: ofte, [...] Zoete engelin mijn uitverkorene
Buisman1694 (1694), p81 [nr. 36]
.4a 4B.4a.4B.2C.2d 3C.2d 4E,5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMenschen weest verblijdt ick heb vernomen / Dat [...] Comt toch al ghelijck met vreught ghetreden  
Een nieuw Kers-Liedeken Zoete engelin mijn uitverkorene
ANLeyssemL1701 (1701), p77 [nr. 43]
,5a 4B 5a 4B.2C.3d 3C.2d 4E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStort nu Mirth en soete Rose-blad're, / Op dees [...] Nederlandt waer is de, &c.  
Zoete engelin mijn uitverkorene
CupMZ1707 (1707), p49 [nr. 49]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenQuam 'er immermeer een goede tijding, / Na een [...] Zoete Engelin  
Tuinman, Carolus | DE BLYDE BOODSCHAP Zoete engelin mijn uitverkorene
Tuinman MSG1709 (1709), p35 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren699 [instr.] Soeten Engelin   muzieknoot 
699 Zoete engelin mijn uitverkorene
HBoerenl Roger(9)1713 ([1713+]), p23 [nr. 84] transcr.6 [instr.] Soeten Engelin   muzieknoot 
6 Zoete engelin mijn uitverkorene
HsAmTB 212D20 ([1730 ca & 1750 ca]), f2r [nr. 6] transcr.Ha Min-godin die voor veel Jaren, / Nam op 't [...] Soeten Engelin  
Cupidoos Minne-klacht Zoete engelin mijn uitverkorene
NThMinnewit(2)1731 (1731), p20 [nr. 13]
.4a 4B 5a 4B.5c 5c 4D 5DWordt de vrolyckheyt dan toegelaten / Als men [...] Soete Engelin, mijn uytverkoren, &c.  
Kleyn, C.G. | BRUYLOFTS-VREUGHT Zoete engelin mijn uitverkorene
Crook NiHoSp1732 (1732), p199 [nr. 70]
5a 4B 5a 4B.2C.3d 3C.2d.4E 5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMenschen weest verblijdt ick heb vernomen, / Dat [...] Komt toch al gelijck met vreught getreden  
Kers-Liedeken Zoete engelin mijn uitverkorene
Kerstnacht1736 ([1736]), p39 [nr. 36]
5a 4B 5a 4B.2C.3d 3C.2d 4E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTrijntje buur hoe vaar je, kan je 't stellen: / [...] Zoete Engelin myn Uytverkoren  
HOUW'LIKS BEKLAG, Tussen Griet en Tryn Zoete engelin mijn uitverkorene
MinnebroersZak1799 (1799), p44 [nr. 22]
,5a,4B,5a,4B,2C 3d 3C 2d 4E,2C,3EWeerde bruijt, ghij hebt u wensch vercregen / die [...] mensche, weest verblijt; ick heb vernomen etc.  
LXXX. VERCREGEN WENSCHE Zoete engelin mijn uitverkorene
Verhaak GLbGrave1963(1667) ([1963]), p135 [nr. 80]Dans van de Tritons [instr.] Gavotte  
Louis Peter Grijp [...] | Dans van de Tritons Zoete engelin mijn uitverkorene audio
CD: De triomfeerende min = The triumph [...] (2012), 1: 22
txt


25 results

tabelbreedte