Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWor herte leff an herteleves arme lijt / dar wert [...] [geen wijsaanduiding]  
Meister Regenbogen?]
HsBeSPK mgo186 (1431), f66v [nr. 1]Ic zei [!] den claren dach / al door de woolken [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik zie de klare dag (Polyfoon)
P-ParisBNL 16664 (1474-1484), f95v [nr. 3]
txtOch, edel mensch, bedenck die tijt, / die dy god [...] Die dach al doer die wolken drang  
Ein schoon gedicht, seer nutte ende profitelick [...] De dag al door de wolken drong ?
HsWerden (2e helft 15e eeuw), p74 [nr. 10]Wes ghegruet o wairde vrouwe / dien ic min in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Het waren twee gespelen goed (1) !
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f95v [nr. 112]
scanMet yolijt laet ons singhen / aenroepende jhesum zeer Het toghen uut drie lansheren. al in dat etc.  
Solaas wil ik hanteren
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f109r [nr. 143]
scanMit vroechden laet ons singhen / ende loven die [...] Het toghen uut drie lans heren. al in  
Frater johannes brugman / Brugman, Jan Solaas wil ik hanteren
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f115v [nr. 148]
scanJhesus minne heeft my ghewont / recht midden in [...] Had ic den slotel vanden dach. ic worpse  
De dag en wil niet verborgen zijn het is [...]
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f130v [nr. 161]
scanHeer jhesus wel lieve here mijn / hoe overschoen [...] Arghe winter ghi sijt cout. vergangen is ons  
Arge winter gij zijt koud
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f163v [nr. 199]
scanMyt vrouden willen wir syngen, / ind loven de triniteit [geen wijsaanduiding]  
Brugman, Jan] | Carmen Solaas wil ik hanteren
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f49v [nr. 34][D]ie voegelgyn des hemels, / die vreuwen sich [...] [geen wijsaanduiding]  
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f97v [nr. 55]Moet mij lacen u vriendelic schijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Rijs uit de slaap nu niet en vaak (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f165r [nr. 23]Och edel siele mercke / ende hertelijc bekenne [...] Met vroechden willen wi singhen ende loven [...]  
Munster, Dierick van | Een suverlijc [...] Solaas wil ik hanteren
SuB1508 (1508), fd1r [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe minnelic is ons des crucen boom ontdaen / het [...] Hoe lustelic is ons dye coele mey ghedaen  
Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan
SuB1508 (1508), fd5r [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet vruechdnn [!] willen wi singen / ende loven [...] Cleve hoorne en batenborch  
Brugman, Jan] | Dit liedeken gaet [...] Solaas wil ik hanteren
SuB1508 (1508), fe6r [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu laet ons vrolic singhen. / een liedeken ter [...] Cleve hoorne en batenborch  
Dit liedeken gaet op die wise ... Solaas wil ik hanteren
SuB1508 (1508), fe8v [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSolaes willen wi hanteeren / ende altoos vrolic sijn Cleve Hoorne ende batenborch  
Dit liedeken gaet op die wise ... Solaas wil ik hanteren
SuB1508 (1508), ff2r [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch ligdi nu en slaept / o levende gods sone O fiere nachtegael  
Och lig dij nu en slaapt !
SuB1508 (1508), ff4v [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBi reden sidij te loven / O honich vloedich doctoer God groete u suyver bloeme maria maghet fijn  
Een schoon liedeken ende een lof van den [...] Het viel een hemelse dauw
Leven SB1515 (1515), f179r [nr. 1]Mit vroechden ville wi singhen / Ende loven die [...] drie heren sijn uut ghetoghen in dat gulde jaer  
Brugman, Jan] | Dijt lyedekijn [...] Solaas wil ik hanteren
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f19v [nr. 2]
txtOch of ic inden hemel waer / Hoe wel soude ic dan sijn Gueden dach ende gueden nacht vens [!] ic [...]  
Dit lyedekijn heeft twee wijsen die een is als [...] Al om de liefste boel mijn
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f26v [nr. 9]
txtO sceyden du crencste my die moet / Du beroefste [...] Had ic die slotel vanden daech Ic verpen soe [...]  
Dit lyedeken gaet op die wijse [...] De dag en wil niet verborgen zijn het is [...]
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f37r [nr. 29]
txtDaer isser mer dan ic ghevinden can / Des en [...] Mijn moederkijn is ghestoerwen die my ten [...]  
Dit lyedekijn gaet op die wijse [...] Ik kwam tot een dans, daar menig jonkvrouwtje was ?
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f37v [nr. 30]
txtOch doot doot doot die niement en spaert / Wat [...] [geen wijsaanduiding]  
Dit lyedeken is van vrou Mari die keyser [...]
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f39r [nr. 32]
txtOch edele ziele mercke, / ende hertelike bekenne [geen wijsaanduiding]  
Munster, Dierick van] | Dit es broeder [...] Solaas wil ik hanteren
HsEdUL 65 (1530-1540), f238r [nr. 1]Et was eijn regulerer moench [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Te Brunswijk staat een kasteel (Polyfoon) ?
P-UlmS 237 (1530-1540), f21v [nr. 8]Die winter is verganngen, / ich sie des meijenn schienn [geen wijsaanduiding]  
10. Annders De winter is vergangen !
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f11r [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Auch Manne Nuu laett u schinnen stann / die [...] [geen wijsaanduiding]  
11. Annders Confoort confoort zonder verdrag
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f12r [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Datt was ain Meyke [!] fan twintich jaren / [...] [geen wijsaanduiding]  
23. Annders Het was een klerkje dat ging ter school
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f25r [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wol auff wyr willen rieden / dar schonne [...] [geen wijsaanduiding]  
32. Annders Ik kwam tot een dans, daar menig jonkvrouwtje was
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f33r [nr. 32]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Es soltt ain suverlicke ghan temmen / ain klann [...] [geen wijsaanduiding]  
Annders 44. Annders Naar oostland wil ik varen ?
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f44v [nr. 44]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte