Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanT'nieu menschen saet is seer vermeert, / Maer [...] Vader ons in Hemelrijck  
Robbertsz Le Canu, [...] | Singt nu in [...] Onze vader in hemelrijk
Robbertsz VO1592 (1592), f64r [nr. 1]
.4A.4A.4B.4B.4C.4CIck wil prysen mijn Godt in s'Hemels troone / [...] Vanden viij. Psalm. O onse Godt en Heere, etc.  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 008 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f65r [nr. 2]
.5a.5a.5B.5BGhy schaepkens Christi wilt verblyden / Maeckt [...] Van het Liedeken dat Vlaminghen Anno 1589. [...]  
Robbertsz Le Canu, Robbert Met gans bedrukt hart
Robbertsz VO1592 (1592), f65v [nr. 3]
4a 4B 4a 4B.2c.2c.3D.2e.2e.3DMen leest van Babels borghers sodt, / Die een [...] Adam was een verloren Man  
Robbertsz Le Canu, Robbert Te mei als alle vogels zingen ?
Robbertsz VO1592 (1592), f66r [nr. 4]
.4A.4A.4b.4A.4bGhy Philisteus aert, met vuyl bedeckt / Wie ist [...] Vanden L. Psalm. Godt die der Goden Heer is  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 050 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f67r [nr. 5]
.5A.5A.5B.5B.5c.5cGhy Madianitsche twisters en kyvers, / Waerom [...] Vanden xxxvij. Psal. Quelt u daer met, etc.  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 037 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f67v [nr. 6]
.5a.5B.5a.5B.5a.5BGhy Outste richters in Babel gheeert / Hoe lang [...] vanden C.xxix. Psalm. Vander jeucht aen  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 129 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f68v [nr. 7]
.5A.5b.5A.5bSusanna cuysch ghy eerbare Vrouwe / Lely schoon [...] Verstroyde Pelgrims in veele Steden, eec. [!]  
Robbertsz Le Canu, Robbert Een aardig vrouwtje heeft mij bedrogen
Robbertsz VO1592 (1592), f68v [nr. 8]
.4a.3B.4a.3B.3B.3c.3D.3c.3c.3DWie ist die tvolc nu dus beroeren doet? / Tis [...] van den tweede Psalm. Waerom raest dat volck  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 002 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f69v [nr. 9]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5DWie ist die nu der Philistenen zaet, / Die met [...] vanden lxxiiij. Psalm. Hoe comt dat ghy ons [...]  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 116 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), [f61r [=71r] [nr. 10]
.5A.5b.5b.5A
txtOns Prins is ghecomen int Velt / Hy is toornich [...] Vanden lxviij. Psal. Staet op Heer toont u [...]  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 068 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), [f61v [=71v] [nr. 11]
.4A.4A.3b.4A.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dJerusalem wilt u verblyden, / Weest onversaecht [...] Vanden C.v. Psalm. Een yeder moet tot desen tyden  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 105 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), [f62v [=72v] [nr. 12]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CHoe gaen dees dochters Syons proncken, / Hoe [...] Vanden lxxx. Psalm. Ghy Harder Israels wilt hooren  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 080 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f74r [nr. 13]
.4a.4a.4B.4B.4C.4CWie hoortmen nu dus clagen ende steenen, / tis [...] Vanden xij. Psalm. Doet ons bystant, tis [...]  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 012 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f75r [nr. 14]
.5a.5B.5a.5BWie ist die Gods volck Israel / Nu dus benaut met [...] Vanden xxxv. Psal. twist Heer met mijn [...]  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 035 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f76r [nr. 15]
.4A.4A.4b.4b.4C.4C.4D.4DDe blint geboren Mensch / Is gheluckich naar wensch vanden Lofsanck Symeons. Nu laat ghy Heer oprecht  
Robbertsz Le Canu, Robbert Lofzang van Simeon [Datheen]
Robbertsz VO1592 (1592), f77r [nr. 16]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bMen siet in desen daghen / Die Vrouwen deerlijck [...] Vanden vj. Psalm. En straft my niet o Heere  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 006 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f78r [nr. 17]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BOns Godt doet nu versagen / Ons herten cleyn en groot Vanden C.xxx. Psalm. Wt die diepten O Heere  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 130 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f79r [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DIsrael ghy Gods knechten, / Ist t'hart met druck belaen vanden xcij. Psalm. Het zijn heerlijcke dinghen  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 092 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f79v [nr. 19]
.3a.3B.3B.3a.3c.3D.3D.3cBiliam oft Balaam hoort / Ghy outsten des volcx [...] Vanden xxiiij. Psalm. Die aerd' is onses [...]  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 024 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f80v [nr. 20]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bSiet toe, siet toe, wacht u O Israel, / Balaam [...] vanden eersten Psalm. Die niet en gaet, [...]  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 001 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f81v [nr. 21]
.5A.5A.5b.5b.5C.5CGhy stom dom Ezelken wilt u verblyden / Al moet [...] Van den xviij. Psal. Ick sal u lieven en [...]  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 018 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f82r [nr. 22]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5DIck can u die Christum bemint / Niet verbergen, [...] vanden 9. Psalm, Heer ick wil u uut sharten gront  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 009 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f83r [nr. 23]
.4A.4A.4b.4bLaet ons met gheneucht / Singhen ghy Gods knechten Vanden Lxxxj. Psal. Singt den Heere bly  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 081 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f85r [nr. 25]
3A 3b 3A.2c.2c 3bEen Lofsanck wil ick heffen aen / Een Lofsanck [...] Het groene landt leydt voor mijn Deur  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een nieuwe liedt, [...] De oude Grijn ?
Robbertsz KIFI1593 (1593), fK1r [nr. 1]
.4A.4A.2B.2B.2A.4AU mijn Godt goet / Ghy schepper van mijn leven Schoon liefken jent, ghy zijt vol Eloquentie  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een ander Liedeken, [...] De tijd is hier ?
Robbertsz KIFI1593 (1593), fK3r [nr. 2]
.2A.3b.3A.3C.2A.3b.3A.3C.4C.3C.4D.4D.3E.3ETis heden een Dach der salicheyt / Eenen tijdt [...] Tis heden een Dach van vrolickheydt, etc.  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een ander Liedeken, [...] Dies est laetitiae in ortu regali
Robbertsz KIFI1593 (1593), fK3v [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b,4C,4C.3d,4E,4E.3dDe Werelt spreeckt onbedacht en onvroet / Godt is [...] van den 14. Psalm, De dwaes die spreeckt in [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een ander Liedeken [...] Psalm 014 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fK4v [nr. 4]
.5A.5b.5b.5A.2AMijn ziele wilt prijsen den Heer / Singt een [...] van den Neghenden Psalm: Heer ik wil u uut [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een ander Liedeken, [...] Psalm 009 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fL2r [nr. 5]
.4A.4A.4b.4bMyn Godt ick betrouwe op u alleyn, / Dat ghi my [...] van den 16. Psalm, Bewaert my Heer, weest [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een ghebedt van [...] Psalm 016 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fL2v [nr. 6]
,5A,5b,5A,5b,5c,5c


1-30 of 47

first
next 17
last

tabelbreedte