Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanOntbreekt] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Tijling Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-TrentC 87 (1430-1445), f198v [nr. 1]Tander naken al opden rijn / Daer s[a]ch ic twe [...] [geen wijsaanduiding]  
Een liedeken Tandernaken al op de Rijn
HsAmUB IA24 ([laatste kwart 15e eeuw]), N,p38 [nr. 9]Och voer die doot en is gheen boet / mit recht [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Tandernaken al op de Rijn
HsBsKB II270-B (1500-1510), f130v [nr. 10]
txtTandernack [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hofhaimer, Paul Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-BasU F.IX.57 (1500-1525 ca.), p1 [nr. 1]Tandernaken [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-PetrucciOA 1501/1 (1501 [=1503]), f74v [nr. 5]Tandernaken al up den Rijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Agricola, Alexander Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f161v [nr. 21]Tandernaken [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Agricola, Alexander Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-PetrucciCC 1504/3 (1503 [=1504]), f144v [nr. 9]Tandernaken [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lapicida, Erasmus Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-PetrucciCC 1504/3 (1503 [=1504]), f152v [nr. 10]Tandernaken al opten Rijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-MaastR 169 I 51 ([1505 ca.]), f26v [nr. 1]Tandernaken [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Tandernaken al op de Rijn
I-Spinacino 2IdL1507 (1507), f7r [nr. 1]Taunder naken [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Henry VIII Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-LonBL 31922 (1510-1520) [nr. 3]Tandernack uf dem Rin lag [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hofhaimer, Paul Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-BasU F.IX.22 (1512/13-1535), f24r [nr. 2]Tandernack [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Alamire, Petrus Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-VienNB 18810 (1524-1533) [nr. 3]Tandernac [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brumel, Antoine Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-VienNB 18810 (1524-1533) [nr. 5]Och voer die doot is troest noch boet / Met recht [...] Tander nakel [!] al op den ryn  
Dit lyedekijn gaet op die wijse [...] Tandernaken al op de Rijn
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f49r [nr. 51]
txtAndernac am Rine lagk [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-MunU 328-31 (1526-1530), f77r [nr. 3]Tandernac [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brumel, Antoine Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-MunU 328-31 (1526-1530), f99v [nr. 4]Tandernack Quinque [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Senfl, Ludwig Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-OttHA 1534/17 (1534) [nr. 3]Tandernack Quatuor [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Senfl, Ludwig Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-OttHA 1534/17 (1534) [nr. 4]To Andernaken up dem Rijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-FormschnTV 1538/9 (1538) [nr. 6]Ick heb ghejaecht al mijn leven lanc / Al om een [...] Die daer jaegt   muzieknoot 
Brugman, Jan] Het reed een ridder jagen uit aan gene heide groen
DEPB1539 (1539), f29r [nr. 50]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Alle minen troost die is bereyt / Waer ic keere [...] Op die selve wise  
Ik had een gestadig minnetje ?
DEPB1539 (1539), f56v [nr. 95]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och voer de doot en is troost en is troost noch [...] Tandernaken al opten rijn, Daer sach ick [...]   muzieknoot 
Tandernaken al op de Rijn (VAR)
DEPB1539 (1539), f65v [nr. 112]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick mach wel clagen mijn verdriet / Ende al met [...] Op die selve wise  
Tandernaken al op de Rijn
DEPB1539 (1539), f66v [nr. 113]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Jesu lief wat sal ick doen / Wat sal ick nu beghinnen Op die selve wise  
Tandernaken al op de Rijn
DEPB1539 (1539), f67r [nr. 114]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick hiels mi aen dese aen dese wilde zee / Ende [...] Op die selve wise maer het en heeft maer [...]  
Tandernaken al op de Rijn ?
DEPB1539 (1539), f67v [nr. 115]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O broossche nature fel ende quaet / Waer toe wilt [...] Op die selve wise  
Tandernaken al op de Rijn ?
DEPB1539 (1539), f68r [nr. 116]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Maria schoon roose root / Ghi hebt onse eerste [...] Op die selve wise  
Tandernaken al op de Rijn ?
DEPB1539 (1539), f68v [nr. 117]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Met recht ben ic wel gemoet / Mijn lief heeft mi [...] Op die selven wisen  
Tandernaken al op de Rijn ?
DEPB1539 (1539), f69v [nr. 118]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laet liden dat u nyet aen en gaet / Ende en neemt [...] Op die selven wisen  
Tandernaken al op de Rijn ?
DEPB1539 (1539), f69v [nr. 119]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte