Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scankryst du byst dach unde lecht / vor dy en kan [...] [geen wijsaanduiding]  
de avont segen Christe qui lux es et dies
HsWoHAB Helm1189 (1462 en later), f109r [nr. 1]
.4A.4A.4B.4Bkryst du byst dach unde lecht / vor dy en kan [...] [geen wijsaanduiding]  
de avont segen Christe qui lux es et dies
HsWoHAB Helm1189 (1462 en later), f115r [nr. 3]
.4A.4A.4B.4BIc sach die aventsterne, / oeren lichten claren schijn Ic sach die morgensterne  
Ik zie de morgenster
HsWerden (2e helft 15e eeuw), p78 [nr. 14]
.3a.3B.3a.3BCriste du bust dach ende licht / voer dy en is [...] [geen wijsaanduiding]  
Christe qui lux es et dies
HsWerden (2e helft 15e eeuw), p88 [nr. 22]
.4A.4A.4B.4BCryste du byste licht ende dach / voer di sich [...] [geen wijsaanduiding]  
Christe qui lux es et dies
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p208 [nr. 61]
,4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus du bust dach ende licht / voer dy en is [...] [geen wijsaanduiding]  
ymnus Christe qui lux es et dies
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f132r [nr. 65]
.4A.4A.4B.4B[I]ch sach den aventz sterre / Ons heren claren [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik zie de morgenster
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f163r [nr. 76]
.3a.3B.3a.3BCriste du bis daich in leicht / vur dir en is [...] [geen wijsaanduiding]  
Item. dissen ymnus sal men lesen des aevens asmen [...] Christe qui lux es et dies
HsGeUB 1347 (1511 (26 mei)), f134v [nr. 1]
.4A.4A.4B.4BChriste du byst dach und dat lycht, / vur dyr en [...] [geen wijsaanduiding]  
Eyn ander Christe qui lux es et dies
HsBeSPK mgq1480 (1530-1540), f16r [nr. 20]
,4A.4A.4B.4B
txtChriste die du byst dach ende licht / vor dij en [...] [geen wijsaanduiding]  
Ymnus Christe qui lux Christe qui lux es et dies
HsStuWLB Cod. Don. A III 18 (1546, na?]), f6v [nr. 13]
.4A.4A.4B.4BChriste die lucht zijt en dagheraet, / Duer U den [...] [geen wijsaanduiding]  
Coellen raedt [...] | Christe qui lux es [...] Christe qui lux es et dies
HsBsKB 19547 (Midden 16e eeuw (1540-1550)), f120r [nr. 1]
.4A.4A.4B.4BChriste die dat licht zijt en den dach, / Voor [...] Op den naevolghenden thoon   muzieknoot 
Meuslin, Wolfgang (?)] | Dat Loefliedt. [...] Christe qui lux es et dies
Hantboecxken1565 (1565), 2f48v [nr. 197]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu wil hem scheyden Nacht van Dach, / Op dat het [...] Von Himmel hoch da kom ich her  
Zwick, Johannes] | Een Avondt Liedeken Vom Himmel hoch da komm ich her
Hantboecxken1565 (1565), 2f86r [nr. 229]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDewijl wy nu hebben hier gheeynt, / Den dach die [...] Op den voorgaenden thoon  
Een ander Avondt Liedt Vom Himmel hoch da komm ich her
Hantboecxken1565 (1565), 2f86v [nr. 230]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit dachwerck is nu oock volbracht, / O Godt had [...] Nu kom der Heiden Heiland  
Zwick, Johannes] | Een Avont Liedt [...] Veni redemptor gentium
Hantboecxken1565 (1565), 2f87r [nr. 231]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo nu den dach volbracht is wel / En dat den [...] Christe der du bist tag und licht  
Een ander Avondt-liedeken Christe qui lux es et dies
GehSout1567 (1567), f266v [nr. 244]
.4A.4A.4B.4BChriste ghy zijt dagh ende licht, / Voor u en is [...] [geen wijsaanduiding]  
Christe qui lux es et dies
SuB1572 ([1572?]), fE3r [nr. 44]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChriste die dit bist dach ende licht, / Voor dy [...] [geen wijsaanduiding]  
De Hymne, Christe qui lux es & dies Christe qui lux es et dies
Datheen Ps1572a ([1572][1579?]), fG1v [nr. 161]
.4A.4A.4B.4BChriste, Lof ick oorconde / Voor de weldaet die ghy [geen wijsaanduiding]  
Haecht, W. van | Des Avonts
Haecht Ps1582 (1582), 2p124 [nr. 224]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Eer dat het licht ten onder gae / aenbidden wij u [...] [geen wijsaanduiding]  
Gregorius] | Ter Compleet Te lucis ante terminum
HsUtUB 1338 (1582), p12 [nr. 11]
.4A.4B.4A.4B
txtEer dat het licht ter onder gae / Aanbidden wy u, [...] Te lucis ante terminum. &c.  
Hymnus Te lucis ante terminum
L Oeffeninghe1590 ([1590]), fD1v [nr. 13]
.4A.4B.4A.4BO eeuwich Godt, schijnende licht zeer klaer, / [...] vanden xvj. PSAL.  
Bisschop, Pieter de | Het Avontgebedt Psalm 016 Datheen
Bisschop SDG1595 (1595), fA2v [nr. 3]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChriste die tlicht zijt end' den dach seer klaer [...] des 129 Psa.  
Bisschop, Pieter de | Het Avont gebedt Psalm 129 Datheen
Bisschop SDG1595 (1595), fA3r [nr. 4]
.5A.5b.5A.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl voor der Sonnen onderganck / Wy bidden u o [...] [geen wijsaanduiding]  
Gregorius] | Hymne. Te lucis [...] Te lucis ante terminum ?
Sailly VL1595 (1595), p115 [nr. 15]
.4A.4B.4A.4BT'is tijdt dat men te rusten gaet, / Den dach is [...] Op eenen Kersnacht werdt Godt gheboren  
Clock, Leendert | Een [...] Op een kerstnacht werd God geboren
Clock VhSNL1598 (1598), p517 [nr. 232]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBarmhertich Godt en euwich licht / door uwen [...] Chrijste qui lux es et dies  
Reael, Laurens [...] | Een avondtliedt Christe qui lux es et dies
HsGeUB 993 ([1600 ca.]), f62v [nr. 25]
.4A.4A.4B.4BBarmherttich Godt en euwich licht / Door uwen [...] Chrijste qui lux es et dies  
Reael, Laurens [...] | Een aevont Liedt Christe qui lux es et dies
HsGeUB 993 ([1600 ca.]), f66v [nr. 27]
.4A.4A.4B.4BChristus ghy zijt dach ende licht, / Voor u en is [...] [geen wijsaanduiding]  
Christe qui lux es et dies
SomSGL1600 ([1600 ca.?]), fA8v [nr. 5]
.4A.4A.4B.4BChriste die lichten dach perfeckt / Syt, en [...] Christe qui lux est et dies  
Noch een Himnis ten compleet tijt inden Advent, [...] Christe qui lux es et dies
LeisenboekC1605 (1605), f*8r [nr. 2]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchepper, Heer' van alle dinghen, / Die de [...] Uwe leer' is niet soo pure. Pag. 81   muzieknoot 
Haeften, B. van | Avondt-liedt, uyt [...] Si c'est pour mon pucelage
Haeften LusthCL1622 (1622), p168 [nr. 49]
4a 4B 4B 4a 4C 4C


tabelbreedte