Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIch quam da mit vreuden saissen / Ritter nuone [...] [geen wijsaanduiding]  
HsLpzUB RepIIfol70a (2e helft 14e eeuw), f93r [nr. 19]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4B 4d 4d 4B
txtHoe groten blijschap in liefs vergaren is / Druck [...] [geen wijsaanduiding]  
Dye sceijdinghe vanden edelen aertshertoghe [...]
HsBsKB 10898 (midden 16e eeuw (na 1532)), f174v [nr. 1]
.5A.5b.5A.5A.5b.5b.5c.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoort hoe Christus na Galileen / Track uut dat [...] O radt van aventueren  
105 O rad van avontuur
VhL1552 ([1552-1554]), fM8r [nr. 105]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort hoe Christus na Galileen / Track uut dat [...] O radt van avontueren  
O rad van avontuur
VhGL1558 (1558), fO5r [nr. 117]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaest ontrent den avont by avontueren / Doen [...] alzoot beghint  
Een nieu Liedeken Laatst omtrent de avond bij avontuur
AALb1589 (1589), p112 [nr. 81]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.2B,3B.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaest omtrent den avont by avontuere / ginc ic [...] [geen wijsaanduiding]  
EEN ANDER Laatst omtrent de avond bij avontuur
HsUtUB 10B13 ([16e-17e eeuw]), f36r [nr. 9]
.4a.4B.4a.4B.2c.2B.2B.2cTverlanghen swaer: / Doet my seer treuren Laestmael ontrent den avont  
Laatst omtrent de avond bij avontuur
PrinsesseLb1605 (1605), p82] [nr. 60]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.3D.3D.2cWilt in u jeucht verblyen / nu en tot allen tyen [geen wijsaanduiding]  
Een ander Wil in uw jeugd verblijden
PrinsesseLb1605 (1605), p102] [nr. 73]
.3a.3a [...]Sol die ryset in het Oost / tot een troost Schoonste Nimphe van het wout.&c.  
Breughel, G.H. van | Een Nieu Amoureus [...] Schoonste nimf van het woud
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p140 [nr. 80]
4A 2A 4b 4C 2C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort hoe Christus van Galileen / Track uyt dat [...] O Rat van avontueren  
Een nieu Liedeken O rad van avontuur
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p121 [nr. 45]De lest-verleden Nacht / Had Venus Wichjen Om een die ick bemin, &c.  
Wesbusch, C.P. van | Liedeken Dimmi donna crudel
Wesbusch HDV1636 (1636), p43 [nr. 28]
.3A.2b.3A.2b.5c.3D.3D.3D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeluckigh wie dat op sijn' wegen, / Verkrijght [...] 118. Psal. Dancket den Heer  
Pers, D.P. | Emaus [...] Psalm 118 Datheen
Pers UHS1648 (1648), p136 [nr. 80]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeght my schoon Silvia waer uwe ganghen? / Hier [...] Ha quoy serv'il de vous dire ma peine  
Meyer, Eustachius de | Samen-spraeck [...] A quoi sert-il de vous dire ma peine
BMoeselken1659 (1659), p332 [nr. 92]
.5a.5B.5a.5B.2C.3D.3D.2C.3E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSal ick altyt moeten treuren? / Sal my noyt van Galathe Voor my ick vlied' sijn valsche laegen  
Rozemond die lag gedoken
MRozenknop1667 (1667), p99 [nr. 53]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoen dey goen dey Laen Vrouw, / Hier bring ik yo [...] La Princes  
Brongersma, Titia | T'Samen-Spraak La princesse
Brongersma BrSw1686 (1686), p156 [nr. 34]
4A 4b 4A 4C 4C 4D 4DRosaniere En Celinde, / Zaten t' zamen in het groen Rozemond die lag gedoken  
Zamenspraak tussen Twee Vrysters Rozemond die lag gedoken
NiHaParnassus1712 ([1711+]), p20 [nr. 9]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen tijd niet lang geleden / Als ick mijn ging [...] Jonckman treckt uyt'er muyten  
Een Nieuw Liedt, van een Avontuurlycke Wandelaer Jongmans kom uit de muiten
AmGK1714 (1714), p8 [nr. 5]
.3a.3a.3B 4B.4C.3C.3D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat zo dan Gebuurtjes, nu doeje 't zo 't hoord: / [...] Engelsche Gigue   muzieknoot 
Elsland, Jan van | KANDEELMAAL van KAATJE La belle Isabelle
Elsland Gez1717 (1717), p50 [nr. 20] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Ick droomde lest een droom, / In 't midden van de Nach Op een fraeije Voys  
Een Droom-Lied, van een Minnaar, als of hy het [...]
NiVGrWV1719 (1719), p77 [nr. 45]
.3A.3B.3A.3B.4C.3d,3E,3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel Coridon zeg wat er schort, / Dat gy zo treurig ziet Boere Dachile  
Samenspraak, tusschen CORIDON en DAMON Bourrée d'Achille
VrSpeelpop1730 (1730), p3 [nr. 1a]
.4A.3B.4A.3B.4C.4D.4C.3DMinnen Kaet 't is te laet, / 't Is niet te verschoonen Op een aengename Voys  
Minne-Lied
VrSpeelpop1730 (1730), p37 [nr. 26]Een Docter en een Wynverlater, / Geraakte zamen [...] [geen wijsaanduiding]  
Den Docter met drie Oogen, Of de aardige [...]
SchJeneverstoker1730 ([1737-1755]), p6 [nr. 2]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel Coridon zeg wat 'er schort, / dat gy zoo [...] Boere, Boere Dachile  
SAAMEN-SPRAAK Tusschen CORIDON en DAMON Bourrée d'Achille
NiHaSpeelschuitje1753 (1753), p82 [nr. 35a]En is het dan om te verwonderen niet! / Hoe dat [...] Van de Narre  
Een vermakelyk Lied, van het Heedendaags Leven en [...] Van de narren
SchrKatsoe1775 ([1772-1800]), p89 [nr. 46]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanJonkheid neemt in acht, / Op de liefde haar kragt De Morin van Afrika  
Minne-Lied, waarin de kragt der Liefde op 't [...] De morin van Amerika
Roosje1789 ([1789, na]), p9 [nr. 5]
3A 3A 3B 3B 3C 3C 3D 4D 4E 3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel aen mijn lief, mijn waerde son, / Die my door [...] Laastmaal als ik uyt wandelen ging  
De Bruydegom op 't Bruylofts Bed Courante simple
MinnebroersZak1799 (1799), p22 [nr. 11]
.4A.5A.5B.5BEngelin vol deugden, / Die mijn hert van binnen Pronkje van de maagden  
De Verloofde Bruydegom en Bruyd Pronkje van de maagden
MinnebroersZak1799 (1799), p28 [nr. 15]
3a 3b 3a 3b 3b.3C.1d.1d.1e.1e.2CRozoniera en Celinda / saten t' samen in het [...] Rozemond die lag gedoken  
PASTOREL Rozemond die lag gedoken
MinnebroersZak1799 (1799), p56 [nr. 31]
4a 4B 4a 4B 4C 4CIn den oorlog kwamen, / Zestien Chirurgijns gegaen Hoord toch allegader  
KRYGMANS MEDELYDEN
MinnebroersZak1799 (1799), p77 [nr. 41]
3a 4B 3a 4B 4C 4CIn vrankrijk lag ik eens in garnisoen, / Al waer [...] Ik ben zo garen daer men roept tap, tap  
Avontuur Avantazie lief Kind, Die 't derfdt wagen [...]
MinnebroersZak1799 (1799), p97 [nr. 52]
5A 5A 4b 4b


tabelbreedte