Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWie schoen so ist heir boven, / alle in dat hemelrich [geen wijsaanduiding]  
Carmen Wie schoon zo is het hierboven
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f31r [nr. 23]
.3a.3b.3a.2C.3bOp desen dach ghedencken wy, / Dat Christus is [...] Es spricht der Unweysen Mundt  
Een Liedt van der Hemelvaert Jhesu Christi Es spricht der unweise Mund wohl
Hantboecxken1565 (1565), 2f43v [nr. 192]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck geloof in Godt den Vader mijn, / Oock sijnen [...] Ausz dieper noot schrey ick  
Zwick, Johannes] | Een ander ghesang [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
GehSout1567 (1567), f232v [nr. 210]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dAls Jesus Christus vander doot,, / Seer heerlick [...] Nu vreucht dy alle Christen, etce.   muzieknoot 
Luther, Maarten / [...] | Eenen Lofsanck op [...] Nun freut euch liebe Christen (1)
Fruytiers SchrG1573 (1573), f166r [nr. 13]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bJesu onsen verlossere: / Liefde ende begeerte groot Jesunostra [!] redemptio  
Ambrosius / Batson, Jan | Jesunostra [!] [...] Jesu nostra redemptio
Batson HoL1576 (1576), p17 [nr. 16]
.4A.4B.4A.4BChristus voer ten Hemel, / Wat sondt hy ons hier neder [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | Eenen Lof-sanck [...] Christ ist erstanden !
Haecht Ps1579 (1579), 2p75 [nr. 188]
3a.3a.4B.4B.2CTen Hemel voer Christus ghewis, / Die aller [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van Erstanden ist der heilig Christ, der aller [...]
Haecht Ps1579 (1579), 2p76 [nr. 189]
.4A.4A.2B.2B.2B.2BChristus is nu opgheclommen, / Voor den mensch [...] Ascendit Christus hodie]  
Costerius, Henricus | Vande Hemelvaert Christi Surrexit Christus hodie
Costerius OHB1590 ([1590?]), p107 [nr. 61]
.4a.4a.4b.4b.2C.2C.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus die waerheyt reyn, / Ons Verlosser ghemeyn Mijn Ziel maeckt groot den Heer  
[Jan Theunisz.] / [...] | 3. Een nieu Liedt, [...] Lofzang van Maria
Vijf GL1600 (1600), fC4r [nr. 15]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bChristus zijnde verresen / Heeft veertich daghen hy van Jonas  
Mander, Karel van / [...] | Van den Pincxster Van Jonas
Mander Herderpijp1603 (1603), p245 [nr. 70]
.3a.3B.3a.3B.4B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOpten feestdag van heden soo wort ons verclaert, [...] Ghy kinderen van Syon wilt nu opstaen  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Gij kinderen van Sion
Janssens NDGL1605 (1605), p49 [nr. 24]
5A 4A 4A 5b 5A 4A 4A 5b 4C 4C 4d 4C 4C 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie magh dit sijn, die hier comt gaen soo moedigh [...] Op den 8. Psa   muzieknoot 
Den xliiij. Loff-sangh, Daar in verhaalt wordt [...] Psalm 008 Datheen
Hymni1615a (1615), f42r [nr. 44]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Volckeren doet op uw' ooren / Wilt naerstigh [...] Op den 80. Psal.   muzieknoot 
Den xlv. Loff-sangh, Daar in de Geloovigen [...] Psalm 080 Datheen
Hymni1615a (1615), f43r [nr. 45]
.4a.4a.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp den feestdach van heden soo wordt ons [...] Ghy kinderen van Sion, wilt nu opstaen  
Janssens van [...] | LI Gij kinderen van Sion
Paradijs GV1617 (1617), p105 [nr. 51]
.4A.3A.4A.4b.4A.3A.3A.4b.3C.3C.3d.3C.3C.3dOpent mijn lippen, Heere, / Hier in dit aerdsche dal Roept aen des Heeren name  
CXXII
Paradijs GV1617 (1617), p233 [nr. 122]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DChrétiens, ne voulés rien mander / Chrétiens, [...] Sur l'air des biberons: Messieurs, ne [...]   muzieknoot 
CHANSON De l'Ascensiön de nótre Seigneur Messieurs ne voulez rien mander
Alouette(1)1619 (1619), p101 [nr. 39]
.4A.4A.4A.4A.3b.5C 4C.2bWie klopt daer aen te middernacht? / Ey laet de [...] Maria Moeder van gena   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DE DRIE BROODEN. Op [...] Maria moeder van genade
Stalpart GJZ1628 (1628), p103 [nr. 63]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn lippen opent Heere / Hier in dit aertsche dal: Het viel een Hemels douwe  
Van ons Heere Hemelvaert Het viel een hemelse dauw
GLusthof1632 (1632), p58 [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTwas den veertichsten dach, na dat den Heer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
GNachtegaal1634 (1634), 1: p90 [nr. 23]Hemelsche geesten vrolijck singht Waer dat vloeyden uyt mijn gesicht  
Waar dat vloeide uit mijn gezicht
GNachtegaal1634 (1634), 1: p94 [nr. 24]Mijn lippen opent Heere, / Hier in dit aersche dal [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Mijn lippen open Heer
GNachtegaal1634 (1634), 1: p96 [nr. 25]Dit feest en weerden tijt, / De vreucht en [...] Festum nunc celebre, magnaque gaudia  
Van Christi vrolijcke Hemelvaert.
GHarmonie1637 (1637), p92 [nr. 67]
.3A.3A,3b,3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenClaer sterr' van hemelrijcke / Ghy weet wat [...] Arridendo, sonando, balande  
Mechelen, Lucas van] | Op de blijschap die [...] Arridendo sonando ballando
Mechelen CGV1639 (1639), p206 [nr. 79]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEer uyt der Aerden breken zonne-stralen, / [...] Nu sech ondanckbaer toont mijn Harderinne  
Cranenburgh, H. [...] | De 12. Misterie [...] Sarabande Pinel
Cranenburgh 3VL1643 (1643), fD5v [nr. 25]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4DWeest vroo, sijt blij victorie groot! / Singht nu [...] Patientie kruyt is goet &c  
Vermeulen, Chr.] / [...] | Hemelvaerdi Christi Patientie is goed kruid men zegt
Vermeulen Rondejaer1644 (1644), 2p17 [nr. 64]
.4A.4b.4A.4b.3c.3D.3c.3D.2c.4E.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet den Heer is wegh ghetoghen, / Nae den Hemel [...] Siet de wijse fol. 110  
Bolognino, H. Guil. | Op ons liefs Heeren [...] Joseph Christi dicte pater
Bolognino GL1645 (1645), p137 [nr. 67]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSo volcht op 't strijden d'overhant / Na [...] Si vous me voulez guerir   muzieknoot 
Leeuw, C. de | De Hemelvaert Christi Si vous ne voulez me guérir
Leeuw CPR1648 (1648), p358 [nr. 107]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet Christus onse Vorst en Held, / Die Leeuw uyt [...] 68. Psalm. Staet op Heer  
Pers, D.P. | De troostlijcke [...] Psalm 068 Datheen
Pers UHS1648 (1648), p138 [nr. 81]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Jesus leeringh had gegeeven, / En sijnde te [...] Nerea schoonst, &c.  
Rosant, Jacob | 252. Jesus vaert [...] Nerea schoonste van uw geburen
Rosant ETW1654 (1654), p407 [nr. 257]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie souw nu kunnen sijn soo seer versteent, / Die [...] Den lustelijken Mey  
Rosant, Jacob | 253. Jesus is [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
Rosant ETW1654 (1654), p408 [nr. 258]
.5A.3b 2b.5A.3b 2b.4C.4C.4d.4d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte