Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWij willen hebben tonsen kyese / Teenen heer den [...] [geen wijsaanduiding]  
Ende de kinderkins van vlaendren zinghen een liedekin
HsBgSB 437 (1480-1485), f27v [nr. 1]
txtWij willen hebben tonsen kyese / Teenen heere den [...] [geen wijsaanduiding]  
Ende de kinderkins van vlaendren zonghen een liedekin
HsBsKB 13073 (1485), f2r [nr. 1]
txtVan hoochde des Hemels coem ick hier, / En [...] Op de naevolghende melodye   muzieknoot 
Luther, Maarten] | Een Kinder Liedt [...] Vom Himmel hoch da komm ich her (2)
Hantboecxken1565 (1565), 2f27r [nr. 180]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Christe ons verlosser soet, / Die daer zijt [...] Von Himmel hoch da kom ich her  
Weisse, Michael] | Een cort Liedeken [...] Vom Himmel hoch da komm ich her
Hantboecxken1565 (1565), 2f31v [nr. 184]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit dachwerck is nu oock volbracht, / O Godt had [...] Nu kom der Heiden Heiland  
Zwick, Johannes] | Een Avont Liedt [...] Veni redemptor gentium
Hantboecxken1565 (1565), 2f87r [nr. 231]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer Godt door dijner ghenaden keest, / Seynt tot [...] Es seind doch selig alle die  
Een ander Liedt, tWelck men singhet voor der [...] Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), 2f87v [nr. 232]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt ghenadichlijck confoort, / Verleent dat [...] Nu kom der Heiden Heyland  
Een ander Liedt voor dat beghinsel des Sermoens Veni redemptor gentium
Hantboecxken1565 (1565), 2f88r [nr. 233]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeloeft sy Godt de Heer die leeft / De Vader van [...] Nun welche hie ir hofnung gar  
Een Liedt datmen singt voor het kinder Sermoon Nun welche hie ihre Hoffnung gar
GehSout1567 (1567), f267r [nr. 246]Ghy hebt nu ons lijf en siel ghespijst / Gheeft [...] Nun welche hie ir  
Blaurer, Thomas] | Een Liedt datmen [...] Nun welche hie ihre Hoffnung gar
GehSout1567 (1567), f268v [nr. 249]Erholdt ons Heere by dynen woort / Und' sture des [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Luther, Maarten | Een Kinder Liedt. [...] Erhalt uns Herr bei deinem Wort
Datheen Ps1574a (1574), fHH8v [nr. 164]Ghy jonghe kinders wilt op mijn leer mercken / [...] van den 23 Psalm  
Valcoogh, D.A. | Dit Kinderliedeken [...] Psalm 023 Datheen
Valcoogh RDS1591 (1591), fE2v [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ontwaeckt wilt uyt den slaep oprijsen / Ghy [...] Ghy amoreuse gheesten, etc.  
Valcoogh, D.A. | Een lustich nieuwe [...] Rijke God wie zal ik klagen
Valcoogh RDS1591 (1591), fE3v [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Neempt mij wat sotheyts af int goede, / Ick wil [...] Het waeyt een windeken coel uut den oosten  
Gerrits, Soetken | Noch een kinder [...] Het was een klerkje dat ging ter school
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fR4r [nr. 71]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Adams kinderen cleyne, / Hoe compt dat ghy [...] Babel is nu ghevallen  
Een kinder Liedeken Babel is nu gevallen ?
Straten SomNSL1599 (1599), fG7r [nr. 36]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck roepe tot u o schepper mijn / Waer sal ick sijn een Meysken op een revierken sat  
Een meisje op een riviertje zat
NeeltjeJaspers1610 ([1610]), A4v [nr. 3]Nu, nu, nu, nu, / nu schall und sih zu [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
FUGA
Praetorius Terpsichore1612 (1612), p20 [nr. 1]De mate in als te treffen / En kan ick niet roemen my Als men schreef duyst vijf hondert  
Mander, Karel van / [...] | Een kindertucht [...] O rad van avontuur
Mander GH1627 (1627), p159 [nr. 67]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort kinders, weest ghedachtigh, / Dat elck [...] Ghy Adams kinders kleyne  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Babel is nu gevallen
Mander GH1627 (1627), p278 [nr. 116]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSij deden die kadt een lobbetien aen / Lobbetien aen [geen wijsaanduiding]  
Och ik mag wel droevig schreien ?
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f16r [nr. 13]Ghy Kinders wie ghy zijt, die hier in komt te [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Vaderlijck vermaen Liedt, aen de Kinderen
GrAchterhofken1664 (1664), p109 [nr. 56]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKinderkens hoort na mijn gedicht, / Leert uyt dit [...] Van den 68. Psalm. Staet op Heer toont u [...]  
Psalm 068 Datheen
GrAchterhofken1664 (1664), p110 [nr. 57]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO heylige! drie eenig Godt! / Ik ben in uwen Naam [...] O Heylig Zalig Bethlehem  
Uilenbroek, H. | Kinder-bede tot [...] O zalig heilig Bethlehem
Uilenbroek CG1669 (1669), p152 [nr. 53]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy Jantje kind, van mijn bemind / Ey komt eens by [...] Hebbense dat gedaen  
Een heel vermakelyk Kinder-lied, seer genoeglyk [...] Hebben ze dat gedaan doen ze
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p579 [nr. 253]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBlaauw gaare, en kooperdraat, / Myn Geld is op, [...] [geen wijsaanduiding]  
Rosseau, J. La bourrée de France
Rosseau Zingkramer1708 (1708), p17 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaar heen myn Soon ik bidje staet, / Ik hoor dat [...] Kits Almanje  
Den Houwelyken Staat op het kwaatste voorgesteld [...] Kits allemande
Begijnhof1710 (1710), p37 [nr. 18]Wel lieve Kaetje / Gy zijt een Weduvrouw Van de Quezel  
Vryagie tussen Joost, zijnde een Jonge Vryer en [...] Hoor Kees mijn vrijer
AmGK1714 (1714), p70 [nr. 45]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZilvia ging onlangs stewaerd treden, / Wanneer [...] Pistolet  
LANTURLU PERFORS Pistolet
ApNwjg1745a (1745), p22 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAen den Oever van een Beek, / Vond Colyn zyn Herdr'inne CONTRE DANS  
ApNwjg1745a (1745), p24 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Aengenaem en geurig bloozen, / Dat uw Wangen [...] Belle Brune qui Jadorre: &c.  
Belle brune que j'adore
ApNwjg1745a (1745), p27 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat trekt, Marquet wat trekt / Wat trekt, Marquet [...] Marsch  
ApNwjg1745a (1745), p28 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 van 20469

eerste
volgende 30
laatste

tabelbreedte