Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWij willen hebben tonsen kyese / Teenen heer den [...] [geen wijsaanduiding]  
Ende de kinderkins van vlaendren zinghen een liedekin
HsBgSB 437 (1480-1485), f27v [nr. 1]
.4a.4a.4b.4b
txtWij willen hebben tonsen kyese / Teenen heere den [...] [geen wijsaanduiding]  
Ende de kinderkins van vlaendren zonghen een liedekin
HsBsKB 13073 (1485), f2r [nr. 1]
.4a.4a.4b.4b
txtVan hoochde des Hemels coem ick hier, / En [...] Op de naevolghende melodye   muzieknoot 
Luther, Maarten] | Een Kinder Liedt [...] Vom Himmel hoch da komm ich her (2)
Hantboecxken1565 (1565), 2f27r [nr. 180]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Christe ons verlosser soet, / Die daer zijt [...] Von Himmel hoch da kom ich her  
Weisse, Michael] | Een cort Liedeken [...] Vom Himmel hoch da komm ich her
Hantboecxken1565 (1565), 2f31v [nr. 184]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit dachwerck is nu oock volbracht, / O Godt had [...] Nu kom der Heiden Heiland  
Zwick, Johannes] | Een Avont Liedt [...] Veni redemptor gentium
Hantboecxken1565 (1565), 2f87r [nr. 231]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer Godt door dijner ghenaden keest, / Seynt tot [...] Es seind doch selig alle die  
Een ander Liedt, tWelck men singhet voor der [...] Psalm 068 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), 2f87v [nr. 232]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt ghenadichlijck confoort, / Verleent dat [...] Nu kom der Heiden Heyland  
Een ander Liedt voor dat beghinsel des Sermoens Veni redemptor gentium
Hantboecxken1565 (1565), 2f88r [nr. 233]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeloeft sy Godt de Heer die leeft / De Vader van [...] Nun welche hie ir hofnung gar  
Een Liedt datmen singt voor het kinder Sermoon Nun welche hie ihre Hoffnung gar
GehSout1567 (1567), f267r [nr. 246]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3d.2E.2E.3dGhy hebt nu ons lijf en siel ghespijst / Gheeft [...] Nun welche hie ir  
Blaurer, Thomas] | Een Liedt datmen [...] Nun welche hie ihre Hoffnung gar
GehSout1567 (1567), f268v [nr. 249]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3d.2E.2E.3dErholdt ons Heere by dynen woort / Und' sture des [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Luther, Maarten | Een Kinder Liedt. [...] Erhalt uns Herr bei deinem Wort
Datheen Ps1574a (1574), fHH8v [nr. 164]
.4A.4A.4B.4BGhy jonghe kinders wilt op mijn leer mercken / [...] van den 23 Psalm  
Valcoogh, D.A. | Dit Kinderliedeken [...] Psalm 023 Datheen
Valcoogh RDS1591 (1591), fE2v [nr. 1]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ontwaeckt wilt uyt den slaep oprijsen / Ghy [...] Ghy amoreuse gheesten, etc.  
Valcoogh, D.A. | Een lustich nieuwe [...] Rijke God wie zal ik klagen
Valcoogh RDS1591 (1591), fE3v [nr. 2]
.4a.4B.4a.3B.4c.3D.4c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Neempt mij wat sotheyts af int goede, / Ick wil [...] Het waeyt een windeken coel uut den oosten  
Gerrits, Soetken | Noch een kinder [...] Het was een klerkje dat ging ter school
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fR4r [nr. 71]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Adams kinderen cleyne, / Hoe compt dat ghy [...] Babel is nu ghevallen  
Een kinder Liedeken Babel is nu gevallen ?
Straten SomNSL1599 (1599), fG7r [nr. 36]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu, nu, nu, nu, / nu schall und sih zu [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
FUGA
Praetorius Terpsichore1612 (1612), p20 [nr. 1]De mate in als te treffen / En kan ick niet roemen my Als men schreef duyst vijf hondert  
Mander, Karel van / [...] | Een kindertucht [...] O rad van avontuur
Mander GH1627 (1627), p159 [nr. 67]
3a 3B 3a 3B 3c 3D 3c 3c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSint Nicolas Eerweerdighe Prelaet / Spieghel van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Kinder-Liedt van S. Nicolas. 6. December. Anno 287 Engelse fortuin
GNachtegaal1634 (1634), 3p260 [nr. 178]
.5A.5A.5B.5BSij deden die kadt een lobbetien aen / Lobbetien aen [geen wijsaanduiding]  
Och ik mag wel droevig schreien ?
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f16r [nr. 13]
.4A 2A.4A 2b 2b.4C 4CSinte Nicolaes Bisschop, goet heylich man; / [...] [geen wijsaanduiding]  
Ghebedt der Kinderen tot St. Nicolaes
Sceperus GStNicolaes1658 (1658), p184 [nr. 1]
7A 7A 3b.3b.4C 4CGhy Kinders wie ghy zijt, die hier in komt te [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Vaderlijck vermaen Liedt, aen de Kinderen
GrAchterhofken1664 (1664), p109 [nr. 56]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKinderkens hoort na mijn gedicht, / Leert uyt dit [...] Van den 68. Psalm. Staet op Heer toont u [...]  
Psalm 068 Datheen
GrAchterhofken1664 (1664), p110 [nr. 57]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO heylige! drie eenig Godt! / Ik ben in uwen Naam [...] O Heylig Zalig Bethlehem  
Uilenbroek, H. | Kinder-bede tot [...] O zalig heilig Bethlehem
Uilenbroek CG1669 (1669), p152 [nr. 53]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy Jantje kind, van mijn bemind / Ey komt eens by [...] Hebbense dat gedaen  
Een heel vermakelyk Kinder-lied, seer genoeglyk [...] Hebben ze dat gedaan doen ze
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p579 [nr. 253]
.2A.2A.3b 2b.4A.3b 3C 1d 1d 3C.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel lieve Kaetje / Gy zijt een Weduvrouw Van de Quezel  
Vryagie tussen Joost, zijnde een Jonge Vryer en [...] Hoor Kees mijn vrijer
AmGK1714 (1714), p70 [nr. 45]
.2a.3B.2a.3B.3C.3C.3d.3E.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel wat of Cupido weer schord? / Zeg Beuling is [...] Ey lieve Jan, &c.  
DEN VERLEEGEN CUPIDO Pots honderdduizend slapperment
ApNwjg1745a (1745), p44 [nr. 16]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWyl ik Amaril moet derven, / Zoo moet ik sterven Le Printemps Rapel aux Armes  
AEN AMARIL Le printemps rappelle aux armes
ApNwjg1745a (1745), p55 [nr. 23]
4a.2a 4a.2B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPoint de Chagryn dans nôtre vie, / By jonge [...] Vrinden zou men niet Vrolyk wezen  
OP PHILLIS VERJAERDAG Point de chagrin dans notre vie
ApNwjg1745a (1745), p57 [nr. 25]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDry Mans oit Orienten, / Is 't niet ien wondre sauk Attande moi sous lorme  
Een Nye Vloams Liedeken Jente, Door de [...] Attendez-moi sous l'orme
ApNwjg1745a (1745), p60 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTyter laestmael aen een Boom / Aen een [...] [geen wijsaanduiding]  
De Klagende Tyter verrast
ApNwjg1745a (1745), p62 [nr. 28]
4A 4A 4b 4C 4C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJe suis un marchant des Alumettes, / En voulez [...] [geen wijsaanduiding]  
DE WAEL MET DE ZWAVELSTOK Je suis un marchand d'allumettes
ApNwjg1745a (1745), p64 [nr. 29]
.4a.4B.4a.4B 6c.4a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 van 20938

eerste
volgende 30
laatste

tabelbreedte