Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
siglum
titel
auteur
plaats
drukker
jaar
muz.
lied*
scanLbl-coll. MI Wouters  
Meertens Instituut, collectie liedbladen Wouters    
  1600-1900Lbl-coll. KB Wouters  
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, collectie [...]    
  1850Lbl KB Wouters 04053  
DE VERHEMELDE GEEST Van den Doorluchtigen [...]   1 
  [1672] scanLbl KB Wouters 06037  
Een nieu droevigh Liet, van een grouwelijcke [...]   2 
  [1677 ca.] scanLbl KB Wouters 03198 [Amsterdam?]
De kracht der Liefde, of Minnaars en Minnaressen [Lootsman?, firma] 1 
  [1682, na] scanLbl KB Wouters 04056 Rotterdam]
ZEGEZANG TER EEREN VAN FREDRIK HENDRIK [...] Veer, P. van der] 1 
Vondel, J. v. 1721 scanLbl KB Wouters 14061 Antwerpen (Hopland 41)
KRACHTIG GEBED VAN KEIZER KAREL tot het H. [...] Janssens, Jos  
  [1731] scanLbl KB Wouters 02030 [Utrecht](Anjelierstraat over Vredenburg)
Vermaakelyke Zaamenspraak, tusschen een [...] Va(m)an, C, 2 
  1739 scanLbl KB Wouters 04011 Amsteldam [Amsterdam]
Oorlogs-Bazuyn, op de Heerelyke Victorie, [...] Reyniersz., R. 1 
  1744 of later scanLbl KB Wouters 04023  
Hier hebt gy het nette verhaal van zyn [...]   2 
  [1744 of later] scanLbl KB Wouters 14066  
Spiegel der fortuyne waar in getoont wordt [...]   2 
Lambert, Johannes Fran├žois [1744] scanLbl KB Wouters 06041  
De waare beschryving uit Zwitzerland, van [...]   2 
  [1746 ca.] scanLbl KB Wouters 04052  
De ware en pertinente beschryving van de [...]   1 
  [1747 of later: 18e eeuw] scanLbl KB Wouters 03004  
Een Nieuw Lied. OF LIEFFELYKE MINNAARS VRYAGIE   4 
Vries, Dirk de [18e eeuw?] scanLbl KB Wouters 03005  
Spiegel der Jeugt, voor alle die zig in den [...]   3 
  [18e eeuw?] scanLbl KB Wouters 08001  
Een Nieuw Lied, tusschen een Herder en een [...]   2 
  [18e eeuw] scanLbl KB Wouters 08002  
Een Nieuw en vermakelyk Herders-Lied   3 
  [18e eeuw] scanLbl KB Wouters 08003  
Een Nieuw en Aangenaam Harders Lied   3 
  [18e eeuw] scanLbl KB Wouters 08004  
Zedelyk HERDERS LIED, tot Lof van een goeden [...]   3 
  [18e eeuw] scanLbl KB Wouters 15007 Schoorsse en Everbeke
DEN SPIEGEL DER ZONDAEREN. JAERSCHRIFT: GY [...] Francis en Donatius 3 
  [18e eeuw] scanLbl KB Wouters 15012  
Een Merkwaardig en Geesti[g] Lied, van een [...]   1 
  [18e eeuw] scanLbl KB Wouters 15024  
EEN GEESTELYKE BOET-ZANG. Voorgesteld voor [...]   2 
  [18e eeuw] scanLbl KB Wouters 02138 Gend
MINNE-LIEDEKEN Ofte Vryagie tusschen [...] Snoeck-du Caju, J. 3 
Schauwer, Donatus de [18e-19e eeuw] scanLbl KB Wouters 07010  
Treur-Lied, over de verschrikkelijke [...]   2 
  [1755] scanLbl KB Wouters 04015  
Een Nieuw Lied, gemaakt op de Victory, [...]   4 
Geldof, W. v. [1756 of later] scanLbl KB Wouters 04016  
Een Nieuw Lied, op de Heerlyke Victory [...]   2 
Geldof, Willem van [1757] scanLbl KB Wouters 05001  
TREURLIED, Op het Schielyk Afsterven, van [...]   3 
  1759 scanLbl KB Wouters 06048  
Wonderbaar Historie-Lied OF RECHTVEERDIGE [...]   4 
  [1759 ca.] scanLbl KB Wouters 15053 Amsterdam
AMSTELSKERK VERHEUGD en DANKBAAR, over de [...] Meijer, Pieter 1 
Wouters, R. 1765 scanLbl KB Wouters 04049 Amsterdam (Reguliersbreestraat)
VREUGDE WYN, Met een Wel-Meenend Hert, [...] Egmont, Erven de Weduwe Jacobus van 1 
  1767 scan


tabelbreedte