Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDo man der rehten minne pflag / do pflag man ouch [...] [geen wijsaanduiding]  
Her Heinrich von Veldig / Heinric van Veldeke
HsHbUB cpg848 ([1300 ca.]), f31r [nr. 19]Mijn hertze heift groot verlangen in / Das ich so [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik wil in kan des treurt mijn zin
HsGruuthuse (1390 - 1400), f14v [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Blide ende vro uut zorghen laste / Ende nummer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Blij en vro uit zorgen last
HsGruuthuse (1390 - 1400), f16r [nr. 32]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe soudic yemen vruechden geven / Of ic selve [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hoe zou ik iemand vreugde geven
HsGruuthuse (1390 - 1400), f16v [nr. 36]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe mocht mi vruechde comen aen / Mijns hertsen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hoe mocht mij vreugde komen aan
HsGruuthuse (1390 - 1400), f18r [nr. 46]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ich haen ghemint / Men achtes twint [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik heb gemind
HsGruuthuse (1390 - 1400), f21r [nr. 58]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe mochtic leven sonder rauwe / Als treuren moet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hoe mocht ik leven zonder rouw
HsGruuthuse (1390 - 1400), f22r [nr. 64]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O vrouwe mijn ewelic bestier / Nu bestu daer ende [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
O vrouwe mijn eeuwelijk bestier
HsGruuthuse (1390 - 1400), f22v [nr. 66]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ic hoorde claghen enen jonghen / Tote sijnre [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik hoorde klagen een jongen
HsGruuthuse (1390 - 1400), f22v [nr. 68]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mijn boel daer al mijn vruecht an steit / Doet [...] [geen wijsaanduiding]  
HsGruuthuse (1390 - 1400), f26v [nr. 89]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghetru gheselle ic moet u claghen / Mine es niet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Getrouwe gezel ik moet u klagen
HsGruuthuse (1390 - 1400), f27r [nr. 91]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ach hertze die in liden staet / Verboorghen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ach hart die in lijden staat
HsGruuthuse (1390 - 1400), f27r [nr. 92]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Al sceidic van dir int ghezicht / Mijn hertze en [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Al scheid ik van dij in het gezicht
HsGruuthuse (1390 - 1400), f29v [nr. 104]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ach yement hor die troostens can / Wes claghen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ach iemand hoor die troosten kan
HsGruuthuse (1390 - 1400), f35v [nr. 135]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mey dijn vro beghinnen / Sant mir in de zinnen [geen wijsaanduiding]  
HsGruuthuse (1390 - 1400), f35v [nr. 136]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Helen es in therte mijn / An hopen staet mijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Helen is in het hart mijn
HsGruuthuse (1390 - 1400), f53v [nr. 151]Die mint ende hem sijn hoope ontgaet / Hi mach [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Zij vrolijk het is geworden dag (VAR)
HsGruuthuse (1390 - 1400), f58v [nr. 155]
txtVlye twifel vlie ruum mijn gedachte / Niet meer [...] [geen wijsaanduiding]  
HsGruuthuse (1390 - 1400), f68v [nr. 157]Och wat sal mich nu dat leven / widder min kan [...] [geen wijsaanduiding]  
Barba, Johannes] | sequitur kantilena [...]
HsErfWAB Ampq332 (1391-1398), f2r [nr. 2]Lust des somers wonnenclich / kan verdriven [...] [geen wijsaanduiding]  
Barba, Johannes]
HsErfWAB Ampq332 (1391-1398), f3r [nr. 3]Ic [verdraghen] ende in mach / van haer [parten] [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Waas, Johannes van?] | Een vers Ik verdraag en in mag
HsErfWAB Ampq349 (eind 14e eeuw), f9r [nr. 1]Ich clage dir zure winter calt / Das mir ein wijf [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik klaag dij zure winter koud
HsDHKB 128E2 ([1400 ca.]), f12v [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hets jammer das die zarte reyne / Minen kommer [...] [geen wijsaanduiding]  
HsDHKB 128E2 ([1400 ca.]), f16r [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Minne ich clage dir minen commer / In weys leyder [...] [geen wijsaanduiding]  
Ein lyedekin
HsDHKB 128E2 ([1400 ca.]), f28r [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoer lief was ich dyr saghe / Aennem dich myre clage [geen wijsaanduiding]  
Wildery etc.
HsDHKB 128E2 ([1400 ca.]), f41r [nr. 31]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Van minnen binnic dus gewont / Gheef mi dijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Rijs uit de slaap nu niet en vaak ?
HsBsKB 2559 (1420-1460), f165v [nr. 6]Ontflijchyn ist an alles heyl / Myr des zuezen [...] [geen wijsaanduiding]  
HsBeSPK mgf922 ([1425-1430 ca.]), f50r [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch zal min hoffen ende mijn langher leyden / [...] [geen wijsaanduiding]  
HsBeSPK mgf922 ([1425-1430 ca.]), f50v [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEwin onde wijch [!] van daer ich heyles waerten / [...] [geen wijsaanduiding]  
HsBeSPK mgf922 ([1425-1430 ca.]), f50v [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKundich yr ghedienen bas / daer al mijn troest an [...] [geen wijsaanduiding]  
HsBeSPK mgf922 ([1425-1430 ca.]), f52v [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte