Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWie kan leven, sonder beven, / die beneven [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Peyst eer ghy Reyst
Lbl Moormann C171 (1688) [nr. 1]
scanHier is 't begin van bitter Lyden / Van onzen [...] Lief zyn myn moeite al verloren?  
Een nieuw Passie Liedeken Lief zijn mijn moeiten al verloren
Lbl Moormann C153 ([1800 ca.]) [nr. 1]
scanO Menschen / Die wenschen Als 't begint  
Geestelyk LIED van het Lyden en Dood Christi O mensen die wensen
Lbl Moormann C153 ([1800 ca.]) [nr. 2]
scanWaer is myn schoonheyd en myn glans / Ik was den [...] Révien cruël époux  
MAEGDENGRAF-SCHRIFT Reviens cruel époux
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p58 [nr. 35]Wanneer men kan op schaatsen glyden, / Kan men [...] Wanneer men wil comedie spelen  
DE YS-VREUGD
NiZeLb(1)1814 (1814), p14 [nr. 7]'k Kon 't langer niet van mij verkrijgen, / Om [...] [geen wijsaanduiding]  
Amsterdam, Maandag den 29ste Augustus 1825
Lbl Moormann C157 (1825) [nr. 1]
scanKom vrienden ik open nu mijn Botiek / Ik zal uw [...] Van de paraplui  
Porcelijn, D. | DE TYROOLSCHE [...]
Lbl Moormann C005 ([1826-1837]) [nr. 1]
scanWanneer een mensch in voorspoed leeft, / En door [...] Jonkmans als gij de liefde kent  
Een Nieuw Lied Over de WANGUNST Jonkmans als gij de liefde kent
Lbl Moormann C001 ([1830 ca.]) [nr. 1]
scanAdieu Brussel ik schei, ik ga uw verlaten, / Myn [...] Op een aangename wijs]  
EEN NIEUW LIED OP HET VERTREKKEN DER HOLLANDSCHE [...]
Lbl Moormann C091 ([1830 ca.]) [nr. 1]
scanWat hoor ik praten, / Een ijzeren Spoorweg die [...] Koop koop maar lepels  
NIEUW LIED OP EEME [!] AANTELEGGENE IJZEREN [...] Koop, koop maar lepels
Lbl Moormann C013 ([1840 ca.]) [nr. 1]
scanD[ie] koning der koningen wilt loven / Die zend [...] [geen wijsaanduiding]  
Lbl Moormann C172 ([1840 ca.]) [nr. 1]
scanMet hulpe van mijn buurman Klaas, / Bragt heden, [...] [geen wijsaanduiding]  
Lbl Moormann C175a ([1840 ca.]) [nr. 1]
scanHeb dank, heb dank gij Christenschaar, / Die bij [...] [geen wijsaanduiding]  
DANKZEGGING VAN MREN. REGENTEN Der Huiszitten- en [...]
Lbl Moormann C025 (1841) [nr. 1]
scanWat is den mensch verblind, / Die naar vermaak [...] O Hemel ik bespeur  
TOEPASSELIJK GEZANG Van de korporaal
Lbl Moormann C126 ([1846 ca.]) [nr. 1]
scanEen gruwzaam feit deelt Amstel's wallen / De [...] [geen wijsaanduiding]  
UITBOEZEMING, BIJ HET VERNEMEN VAN DE GRUWZAME [...]
Lbl Moormann C137 (1848) [nr. 1]
scanJa, schoon eigenbaat 't moog wraken, / 't Heil [...] [geen wijsaanduiding]  
Lbl Moormann C164 (1849) [nr. 1]
scanIn het lommer van 't prieeltje, / Zaten samen [...] [geen wijsaanduiding]  
EDUARD EN HELENA In het lommer van het prieeltje
Lbl Moormann C115 [nr. 1]
scanKom vader zit bij mij neder, / Geef me een hand, [...] [geen wijsaanduiding]  
De laatste Vaderkus
Lbl Moormann C115 [nr. 2]
scanEr ligt tusschen Dinkel en Regge een land [geen wijsaanduiding]  
Twenthe-lied
Lbl Moormann G054 [nr. 1]
scanAl wie drank lust, mag ik niet / Wie ze niet en [...] Op een Nieuwe wys]  
Alebers, A.C. | GEZELSCHAPS LIED, [...]
Lbl Moormann C021 ([1850 ca.]) [nr. 1]
scanLuistert wat ik zal verhalen, / 't Is op [...] [geen wijsaanduiding]  
EEN NIEUW LIED, OF LIEFDESGESCHIEDENIS van eene [...]
Lbl Moormann C028 ([1850 ca.]) [nr. 1]
scan't Geen ik u zingen zal, / Is wis een raar geval Op een vrolijke wijs]  
EEN NIEUW LIED van een Amsterdamsche Jood, [...]
Lbl Moormann C029 ([1850 ca.]) [nr. 1]
scanDoor bosch en veld weergalmt mijn klagt, / O ja [...] [geen wijsaanduiding]  
MARTHA, OF DE Weduwe en Weezen, op het Graf van [...]
Lbl Moormann C030a ([1850 ca.]) [nr. 1]
scanGij allen, die mijn klagt aanhooren, / Ziet een [...] [geen wijsaanduiding]  
EEN NIEUW LIED. De Jonge Vondeling, OF Waar vindt [...]
Lbl Moormann C030a ([1850 ca.]) [nr. 2]
scan'k Heb een buurman, moet je weten, / O dat is [...] Waar is Keesje? enz.  
JAN KONTENT. EEN NIEUW LIED Henri's drinklied
Lbl Moormann C031 ([1850 ca.]) [nr. 1]
scanIn de stad den Haag ziet men twee beelden [...] Trien, Trien, zotte Trien! enz.  
De Twee Standbeelden In de Stad 's Gravenhage Trien, Trien, zotte Trien
Lbl Moormann C031 ([1850 ca.]) [nr. 2]
scanToen ik op Neêrlands bergen stond, / Keek ik het [...] [geen wijsaanduiding]  
DE DRIE RUITERTJES
Lbl Moormann C031a ([1850 ca.]) [nr. 1]
scanVrienden! hoort eens naar mijn lied, / wat met [...] Op eene nieuwe wijs]  
EEN NIEUW LIED
Lbl Moormann C031a ([1850 ca.]) [nr. 2]
scanAls ik u mijn liefje groet, / Dewijl ik u verlaten moet [geen wijsaanduiding]  
De trouwe Geliefden, OF Het Afscheid van Bertrand [...]
Lbl Moormann C032 ([1850 ca.]) [nr. 1]
scanJa, alles heb ik u gegeven, / Gij zijt mijn geluk [...] [geen wijsaanduiding]  
DE ONVERGENOEGDE MINNARES
Lbl Moormann C033 ([1850 ca.]) [nr. 1]
scan


tabelbreedte