Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIc sie den dach int oest opgaen / O jhesu lief [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik zie de dag in het oosten opgaan
HsLdUB Ltk2058 (1470-1480), f35r [nr. 10]
.4A.4A.4A.4A.4A.4A.4A.4A.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc sie den dach int oest opgaen / O jhesu lief [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik zie de dag in het oosten opgaan
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f32r [nr. 20]
.4A.4A.4A.4A.4A.4A.4A.4A.4AIck sie de morgen sterre / her jhesus claer [...] Alst begint  
Ik zie de morgenster
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f166v [nr. 94]
.3a.3B.3a.3BIch sien den morgens sterren / ons heren clair [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik zie de morgenster
HsBeSPK mgo280 ([1500 ca.]), f48v [nr. 33]
.3a.3B.3a.3BIc sie die morghen sterre / heer jhesus claer [...] alst beghint  
Dit liedeken gaet ... Ik zie de morgenster
SuB1508 (1508), ff6v [nr. 29]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sie die morghen sterre / Heer Jesus claer [...] ghelijck alst beghint   muzieknoot 
Ik zie de morgenster
DEPB1539 (1539), f213r [nr. 204]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick dancke dij lieve here / dat [ghi] mij hebt [...] [geen wijsaanduiding]  
Kolrose, Johannes] Ich dank dir lieber Herr
HsAtPTL K1536Ench (midden 16e eeuw), [f3r] [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DNu compt die sonne op dringhen / Sy verlicht den [...] Het daghet uuten oosten  
156 [?] Het daagt in de oosten
VhL1552 ([1552-1554]), fS8r [nr. 153]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu koemt die sonne op dringhen / Sy verlicht den [...] Het daghet uut den Oosten  
Het daagt in de oosten
VhGL1558 (1558), fU2v [nr. 164]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck danck u lieve Heere, / Dat ghy my hebt [...] Salich is hy bedeghen   muzieknoot 
Kolrose, Johannes] | Een Gheestelijck [...] Psalm 128 Datheen
Hantboecxken1565 (1565), 2f82r [nr. 223]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck danck u seere Godt Vader goet, / Dat ghy my [...] Te Mey als alle die Voghelen singhen  
Een ander morgen Liedt Te mei als alle vogels zingen
Hantboecxken1565 (1565), 2f83v [nr. 224]
.4A.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen dach die schijnt, en compt ons vry, / O Heere [...] Conditor alme syderum  
Weisse, Michael] | Een ander morghen Liedt Conditor alme siderum
Hantboecxken1565 (1565), 2f84r [nr. 225]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sie die morgen sterre / Heer Jesus claer [...] Alst begint  
Ik zie de morgenster
Hofken1577 (1577), p122 [nr. 60]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet daget inden oosten / Die maen schijnt over al Warent alle vyanden, dat ghoy ghesellekens syn  
Het daagt in de oosten
Hofken1577 (1577), p137 [nr. 68]
.3a.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck danck u Lieve Heere, / Dat ghy my hebt [...] op de oude wijse   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | Een Christelijck [...] Ich dank dir lieber Herr
Haecht Ps1579 (1579), 2p132 [nr. 214]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DDer dingen ewich scepper al / ghij die regeert [...] Aeternæ rerum conditor  
Ambrosius | Inde morgenstond [...]
HsUtUB 1338 (1582), p6 [nr. 4]
.4A.4B.4A.4B
txtBemerckt nu vergaet / des nachts duijsterheijt wreet Ecce iam noctis  
Gregorius | Een ander om nae [...]
HsUtUB 1338 (1582), p7 [nr. 5]
.2A.3B.2A.3B.3A.3B.3B
txtSoo nu de son is opgestaen / laet ons god innich [...] [geen wijsaanduiding]  
Te Pryem tyt
HsUtUB 1338 (1582), p8 [nr. 6]
.4A.4A.4B.4B
txtNae dat tlichaem doer rust is kloeck / latende [...] [geen wijsaanduiding]  
Feria 2.a ad Matutinum
HsUtUB 1338 (1582), p17 [nr. 14]
.4A.4A.4B.4B
txtDes vaders glorij scijnsel eel / uuijt licht, [...] [geen wijsaanduiding]  
Ad laudes
HsUtUB 1338 (1582), p18 [nr. 15]
.4A.4A.4B.4B
txtDes vaders licht geheel gelijck / ghij licht des [...] [geen wijsaanduiding]  
Feria 3a ad Matutinum
HsUtUB 1338 (1582), p19 [nr. 16]
.4A.4A.4B.4B
txtDer dachs boeij, het gevogelt fris / singt dat [...] [geen wijsaanduiding]  
Ad Laudes
HsUtUB 1338 (1582), p19 [nr. 17]
.4A.4A.4B.4B
txtO alder goetste schepper heer / oock ons regent [...] [geen wijsaanduiding]  
Feria 4. Ad matutinum
HsUtUB 1338 (1582), p20 [nr. 18]
.4A.4A.4B.4B
txtDuijster, ende nacht, nevel confuys / onroer des [...] [geen wijsaanduiding]  
Ad Laudes
HsUtUB 1338 (1582), p21 [nr. 19]
.4A.4A.4B.4B
txtDen swarten nacht bedeckt het al / wat is [...] [geen wijsaanduiding]  
Feria 5. ad Matutinum
HsUtUB 1338 (1582), p22 [nr. 20]
.4A.4A.4B.4B
txtO ghij drievuldich enicheijt / den werrelt door u [...] [geen wijsaanduiding]  
Feria 6. Ad Matutinum
HsUtUB 1338 (1582), p23 [nr. 22]
.4A.4A.4B.4B
txtDer hemelen ewich glorij groet / salich hoep der [...] [geen wijsaanduiding]  
Ad Laudes
HsUtUB 1338 (1582), p24 [nr. 23]
.4A.4A.4B.4B
txtGrote god der genaden veel / Schepper van die [...] [geen wijsaanduiding]  
Sabbatho ad Matutinum
HsUtUB 1338 (1582), p25 [nr. 24]
4A 4A 4B 4B
txtAls nu wort den hemel bespreijt / met den morgen [...] [geen wijsaanduiding]  
Ad Laudes
HsUtUB 1338 (1582), p25 [nr. 25]
.4A.4A.4B.4B
txtHoort: een stem claer geeft groot geluijt / [...] Vox clara ecce intonat  
Ambrosius | Noch een Loffsangh, [...]
HsUtUB 1338 (1582), p32 [nr. 34]
.4A.4A.4B.4B
txt


tabelbreedte