Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO droefheyt snoot / Hoe gaet ghy my persequeren dame d'honneur  
Hecuba, claecht over die doot van haer dochter Polexena Sus sus mon luth ?
PrinsesseLb1605 (1605), p54 [nr. 40]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO droef beklach! o suchtich wenen! / O treurens [...] [geen wijsaanduiding]  
Hoghendorp, G. van | Choor Wanneer ik slaap (VAR)
Hoghendorp MW1617 (1617), fF4r [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick moet u gaen verklaren/ Met alsoo groot gheklach Op eenen Matroel avondt.  
Haerlem Soetendal / [...] | Een Nieu Liedeken [...]
HaSoetendal LR1618 (1618), p13 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBlydschap van mijn vliet, / Laet ick mijn be-reijen Twas a youthful knight, wch loved a galjant Lady   muzieknoot 
Starter, J.J. | S.V.B. [...] Blijdschap van mij vlied
Starter FL1621 (1621), p40 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Friesen! treurd en klaeghd, / Verwerpt al u cieraden Lief-locksters vande min  
Starter, J.J. | TREUR-LIEDT, Over [...] Come shepherds deck your heads
Starter FL1621 (1621), p111 [nr. 40]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer toe, mijn Ziel waer toe gesteent? / Waer toe [...] Te mey als alle vog'len &c  
Camphuysen, D.R. | Vreuchde en Rou in [...] Te mei als alle vogels zingen
Camphuysen SR1624 (1624), p91 [nr. 55]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu treurt, mijn ziel, in dezen droeven standt. / [...] Engelsche fortuyn   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Doodt-troost. [...] Engelse fortuin
Camphuysen SR1624 (1624), p93 [nr. 56] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ghy Roomsche vrouwen! / Die d'eerbaerheyd een [...] Era die Majo  
Pers, D.P. | LYCK-GESANG Der [...] Era di maggio
Pers Lucretia1624 (1624), p68 [nr. 1]Stort tranen uyt, schreyt luyde! weent en treurt! [...] Engelsche Fortuyn   muzieknoot 
Valerius, A. Engelse fortuin
Valerius NGK1968(1626) (1626), p132 [nr. 37] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Och montje kost ghy spreken, met een bevall'ge [...] [geen wijsaanduiding]  
Craen, A.P. | Heroos Lijck-klacht [...] Het daagt in de oosten
AmPegasus1627 (1627), p173 [nr. 117]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Israel ghy schoon landouwe / Wat brengdy drucx, [...] 80. Psalm  
Revius, J. | Clachte Davids Over [...] Psalm 080 Datheen
Revius OYS1630 (1630), p76 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *In vreed' en rust met vreughden soet / Comen sy [...] Daer was een man in den lande Hus  
Het hondert vierentwintichste Lied, Over het [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
GKruidhofken1631 (1631), p332 [nr. 125]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Doot, bitter en wreede, / Die niet aensiet [...] O schoonste Personagie  
Sei tanto graziosa
HNachtegaaltje1633 (1633), p252 [nr. 107]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! wat is doch des weerelts vreuchde? / Niet [...] Vande thien gheboden   muzieknoot 
Mayvogel, Jacob Coenraetz. Tien geboden
Mayvogel RK1634 (1634), p111 [nr. 1]Heyligh graf, daer de dood wel eer uyt briefde / [...] 2. Parte. Non di morte  
Stalpart v. d. Wiele, J. / Marenzio, Luca
Stalpart GJF1635 (1635), p1275 [nr. 571]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy geeftse hem: opdat hy eens verresen / Mijn [...] 3. Parte. Da gli lor. 22  
Stalpart v. d. Wiele, J. / Marenzio, Luca
Stalpart GJF1635 (1635), p1276 [nr. 572]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRust nu soeten Jesu uw' lieve leden / Maer [...] 4.Parte. Ed amando morro  
Stalpart v. d. Wiele, J. / Tasso, T / Marenzio, Luca
Stalpart GJF1635 (1635), p1276 [nr. 573]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMoest ick dan sien / V leuen vlien [geen wijsaanduiding]  
Valckgrave, Jan de | LIEDEKEN Ivdea in [...]
ValckgraveM 1635 (1635), p127 [nr. 6]Dat nu de tranen / treurigh ons bemanen [geen wijsaanduiding]  
Valckgrave, Jan de | CHOOR van ses [...]
ValckgraveM 1635 (1635), p131 [nr. 7]Vreucht-stichter by Jonck-vrouwen, / Te vroegh [...] d'Uytmuntentst' Harderinne, &c.  
Wesbusch, C.P. van De uitmuntendste herderin
Wesbusch HDV1636 (1636), p18 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn geest die is geheel bedruckt / Om seker drouf geval [geen wijsaanduiding]  
Cats, J. Jonkvrouw mijn hart mijn ziel mijn zin
Cats Trouwring1637 (1637), p698 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKonincklijcke roem, ach! most ghy hier sneven / [...] Blijdschap van my vlied, &c  
Pers, D.P. | TRANEN, Over de [...] Blijdschap van mij vlied
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p172 [nr. 87]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreurt nu Vechsche bedroefde reyen, / Weest [...] Nu treurt mijn bedroefde  
Treur-dicht, Over 't sterven van VECHT-RYN [...] Cette cruelle
Gouwerack Er1646 (1646), p231 [nr. 80]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedroeft in leet moet ick nu treuren, / Ach moest [...] Nu treurt mijn bedroefde  
Droef-gesangh Cette cruelle
Gouwerack Er1646 (1646), p234 [nr. 81]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Droom! hoe quelt ghy mijn ghedachten, / En [...] Nova   muzieknoot 
Veerder / Verder | De Coninginne [...] Ach droom hoe kwelt gij mijn gedachten
HaWinterbloempjes1647 (1647), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefste Adony, mijn Zieltje, mijn leven, / [...] Serbande  
Janssen, A. / Liever | Venus klacht, over [...] Sarabande Pinel
HaWinterbloempjes1647 (1647), p44 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel op mijn Ziele weest te vreen, / En soeck in [...] Gaillarde la belle  
Pers, D.P. | Ter gedachtnis van [...] Belle qui me vas martirant
Pers GZ1648 ([1648]), p177 [nr. 94]Ick heb te veel verlooren / Aen u, mijn waerde Vrouw Het daget uyt den Oosten  
Asten, J.J. van | Wewenaers klaght Het daagt in de oosten
HMeibloempjes1649 (1649), p54 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Heer die Hemel ende Aerde / Geschapen hebt, en [...] Droeve Princesse van 't Woeste gebiede, &c.  
Baron, Johannes [...] | Over de Doodt van [...] Schoonste Lerinde
Baron LP1651 (1651), p137 [nr. 59]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy die op Stam en Staet vertrout, / Op jeugde [...] Cessez mortels de souspirer  
Decker, J. de | De klagende [...] Cessez mortels de soupirer
Decker Ged1656 (1656), p136 [nr. 7]


tabelbreedte