Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanOch Bruytie maat myn soete Lief / en kryghie noch [...] Jannitie myn soete beck  
Franssoons, I. | Nu zingen sy samen [...] Pots honderdduizend slapperment
Franssoons GW1623 (1623), fB5v? [nr. 1]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DCompt kinderen bly, nae d'ouwe seeden / kompt, [...] Flucx op de been  
Vermeulen, Chr.] | St. Niclaes. den 6. [...] Fluks op de been gij herdersknaapjes
Vermeulen Rondejaer1644 (1644), 2p57 [nr. 84]
.4a.5B.5a.5B.4c 3D 3D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSinter Klaas, O heil'ge Man / Hoort mijn bidden [...] Laura, &c.  
Sweerts, H. | Vryster-bee aan [...] Laura zat laatst bij de beek
Olipodrigo(1)1654 (1654), p56 [nr. 16a]
4A 4b 4A 4b 4b 4C 4d 4d 4CSinter Klaas, ô Heil'ge Man, / Trekje beste [...] [geen wijsaanduiding]  
Sweerts, H.
Olipodrigo(1)1654 (1654), p58 [nr. 16b]Wy hernieuwen u leven, / Door u minnelijk geven Courante Bourbon  
Seep, Klaas / 't [...] | Sinter Klaas voor [...] Courante Bourbon
Olipodrigo(2)1654a (1654), p45 [nr. 7]
.2a.2a.3B.2c.2c.3B.4D.4D.4E.4ESinter Claes heeft vande Nacht / 't Bruytje wat gegeven Vrouwtje is jou Man niet thuys, &c.  
Vrouwtje is uw man niet thuis
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p180 [nr. 69]
4A 3b 4A 3b 4A 3b 4A 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZinter-Klaas heeft van de nacht, / 't Bruidtje [...] Vrouwtje is jou Man niet t'huis  
Vrouwtje is uw man niet thuis
Rommelzoo1655 (1655), p265 [nr. 73]
4A 3b 4A 3b 4A 3b 4A 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoud'er nu gheen soete lieve vreugd' uyt onse [...] Doen ick was in 't groeyen  
Weet of swijght / [...] | Bruylofts-Liedt Ballet d'Alkmaar
HoornsLB1659 (1659), p81 [nr. 40]
8a 6B 8a 6B 3C 3C 5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk sie de Ryken vol in weelt, / En veel armen in [...] Sinter Klaes goedt Heyligh man  
Een Nieuw Lied, van de overdaet der Ryke Juffers, [...] Belle Iris
NiHoBooG1704 (1704), p61 [nr. 32]
a b b a c d c d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat Sinterklaes, dien ouden baes, / Moet loopen [...] doense, doense, &c.  
Hebben ze dat gedaan doen ze
ThMinnewit(3)1712 (1712), p46 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren922 [instr.] Sinte Claas   muzieknoot 
Purcell, Henry] | 922 Sint Klaas
HBoerenl Roger(12)1713 ([1713+]), p22 [nr. 69] transcr.29 [instr.] Onse Sinter Claas   muzieknoot 
29 Sint Nicolaas
Koninck HS(1)1714 ([1714]), p11 [nr. 29] transcr.Neeltje heeft met Lobb'rigs Waintje / En met [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elsland, J. van] | Oud mal Neeltje heeft met lobberigs Wijntje
Buitenleven1716a (1716), p50 [nr. 19] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Neeltje heeft met Lobb'rigs Waintje / En met [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elsland, Jan van | OUD MAL Neeltje heeft met lobberigs Wijntje
Elsland Gez1717 (1717), p194 [nr. 71] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Tryntje heeft van Sint Niclaes, / Nu haer herten [...] Ik Vryden een Meysje Teer, &c.  
VRYSTERS KLAGT, Over Sint Nicolaes Ik vrijde een meisje teer
UtVrede1718 (1718), p56 [nr. 32]
4A 4b 4A 4b 4C 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt kinders bly, helpt my na d'oude Zeden, / [...] Flux op de been, &c.  
Van Sinte Nicolaes. Den 6. December Fluks op de been gij herdersknaapjes
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p56 [nr. 54]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch dat edel Bagchus nat, / dat verheught mijn [...] Sinter Klaes goet Heylig Man  
DRINK-LIED Belle Iris
VrSpeelpop1730 (1730), p81 [nr. 57]Wel gebuer, hoe staet u 't hooft / Dus soo [...] Sinter klaes goedt heilig man  
Aerdige samen-spraeck Belle Iris
NThMinnewit(2)1731 (1731), p7 [nr. 3]
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4DSinter-klaes heeft van de nacht, / 't Bruytje wat [...] Vroutje is u Man niet t' huys  
Vrouwtje is uw man niet thuis
NThMinnewit(2)1731 (1731), p41 [nr. 31]
4A 3b 4A 3b 4A 3b 4A 3bGeef ons, ô Goude Sinte-klaes! / Een gifte die [...] Prins Robbert, &c.  
St. NICLAES-GIFT Voor GERRIT JANSZ. VAN DER HOF Prins Robberts mars
Crook NiHoSp1732 (1732), p53 [nr. 10]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie zag, of had het ooit gedacht / 't Geen my is [...] Wanneer de zon in 't morgenrood &c.   muzieknoot 
Elsland, J. van | Tot dankbaarheid op [...] Wanneer de zon het morgenrood
Elsland Gez1738 (1738), p219 [nr. 88]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is 'er al Vermaak en Vreugd, / Te zien op [...] Kom zoend malkaar, kom vat, enz.  
ZINTER-KLAAS VREUGD Schoon bloemgewas
ApNicg1741 ([1741]), 3p5 [nr. 54]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAan den disch! aan den disch! / 'k Zie dat ze [...] Maek je klaar, maek je klaar  
Boonen traktement Op een tijd op een tijd
ApNwjg(2)1753 (1753), p161 [nr. 91]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat Sinter-klaas, dien OudenBaas, / Moet loopen [...] Doenze, doenze, &c.  
Lof van Sint-Nicolaas Hebben ze dat gedaan doen ze
GrHEAPLb(1)1762 ([1762]), p268 [nr. 142]Hoor nu vrienden een nieuw Liet, / Wat op Sunter [...] Op een fraaye wijs  
Een Nieuw Lied, van sunter Klaas
VmHaBos1773 (1773), p60 [nr. 25]
4A 4A 4B 4B 4C 4C 4D 4D 4E 4ESint Nicolaas goed heilig man, / Hoord myn bidden [...] Bell' Iris  
Aangenaam lied van St. Nicolaas Belle Iris
Lbl MI Wouters 358 ([1775 ca.]) [nr. 2]
a b b a c d c d
scanEen Ridder ging ter Boere-jagt, ha, ha. / Maar [...] Op een bekende Wys  
DE ORANJE RIDDER BEDROGEN Al is ons prinsje nog zo klein
VrKeesje1789 (1789), fd7r [nr. 26]
.4A 1B 1B.4A 1B 1B.4C.4C 1B 1B 2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMars die staat bedeest te kyken, / In de volle [...] Van 't roosje  
NiLiStNi1793 ([1793]), fA2r [nr. 1]
4a 4B 4a 4BNu de Wafel-Pot aan 't ryzen, / Pan en Schootels [...] Toen ik laast myn Gytjes weyden  
Belle brune que j'adore
NiLiStNi1793 ([1793]), fA3r [nr. 2]
4a 4B 4a 4BJuygt dan nu veld en boom en lis; hoezee, / Daar [...] Gy die met my dan zyt ter Jagt  
Al is ons prinsje nog zo klein
NiLiStNi1793 ([1793]), fA4v [nr. 5]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1B.1B.1B


tabelbreedte