Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIck en cant niet ghelaten / Ick moet u schrijven [...] Het daghet in den Oosten  
Door Willem Woutersz. ghevanghen tot Alckmaer om [...] Het daagt in de oosten
ENGL1612 (1612), f35r [nr. 13]Genade ende vrede / Wensch ick u also seer Het daghet uyt den Oosten  
Aen Willem Woutersz. gevanghen zijnde tot Alckmaer Het daagt in de oosten
ENGL1612 (1612), f36v [nr. 14]In bitterheyt der sielen / Claech ick u Heere t' elent Alst begint  
J.D. / Dircks, Jacob] | Noch een aen die [...] Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet
ENGL1612 (1612), f37v [nr. 15]Mijn broeder hoordt,, die om Godts woort / [...] Jerusalem hoort u Conincx woort  
Noch een aen die selve ghevanghen O mens aanhoor des Heren woord
ENGL1612 (1612), f39v [nr. 16]Wie heeft gints Charon doch? sijn schuyt die [...] [geen wijsaanduiding]  
De Verhemelde Geest Van den Doorluchtigen [...]
Lbl KB Wouters 04053 ([1672]) [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanBlijft hier een weynig staen / gy burgers en huysliede Van Biron  
Een nieu droevigh Liet, van een grouwelijcke moort Biron
Lbl KB Wouters 06037 ([1677 ca.]) [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanMyn Ziel bedroeft tot in der doot / Wil hare [...] Philippus Konick van Spanjen goet  
Een droevig beklagh, van drie Persoonen Es ist das Heil uns kommen her ?
Lbl KB Wouters 06037 ([1677 ca.]) [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanUit uw oog straalt altoos de liefde, / Het schiet [...] [geen wijsaanduiding]  
De kracht der Liefde, of Minnaars en Minnaressen
Lbl KB Wouters 03198 ([1682, na]), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanWie is hy, dien de Louwer voeght, / En met een [...] [geen wijsaanduiding]  
Vondel, J. v. | Zegezang ter eeren [...]
Lbl KB Wouters 04056 (1721) [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanDaer reed'er een jong Heertje uijt rijden / En op [...] Op een aangename Vois]  
Vermaakelyke Zaamenspraak, tusschen een Prins en [...]
Lbl KB Wouters 02030 (1739), fA2r [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanWel wat maekt gy hier o mijn schoon Bruynette / [...] Gardames Moutons  
Vryagie tusschen een Heer en een Herderin Garde mes moutons
Lbl KB Wouters 02030 (1739), fA2v [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanKomt nederdaelen / Tot ons uyt d'Hemels saelen O schoone Bloeme &c.  
2. LIEDEKEN. AENROEPING VAN DEN H. GEEST. Op den [...] De zoete tijden van het meiseizoen ?
NiGeLdCat1740a (1740), p4 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie den Oorlog mind, treed bey, / En voegd u hier [...] van Liereboela  
Oorlogs-Bazuyn, op de Heerelyke Victorie, [...] O jammer en ellende
Lbl KB Wouters 04011 (1744 of later) [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanWat hoort men wonder Tyding, / in ons Nederland Op een aangename Voys  
Hier hebt gy het nette verhaal van zyn [...] Trommeltje met snaren ?
Lbl KB Wouters 04023 ([1744 of later]), f1r] [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanKomt hier gy jong gesellen, / Ik moet u wat vertellen Jonkmans trekt uytter muyten  
Een Klugtige en bedolven Huyshoudinge van Klaas [...] Jongmans kom uit de muiten
Lbl KB Wouters 04023 ([1744 of later]), f1v] [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanHoe draayt de werelt / En doet haar omme-gang leertste vanden Sanger  
Lambert, Johannes [...] | Spiegel der [...]
Lbl KB Wouters 14066 ([1744]), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanKomt dochters en jong gesellen / En loopter niet [...] Leertze van den Sanger  
Nieuw Liedeken, van een volmaekt Houwelyk
Lbl KB Wouters 14066 ([1744]), p2 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanKomt vrienden luistert met verstand / 't Geen ik [...] ô! Holland schoon gy leeft in vreê  
De waare beschryving uit Zwitzerland, van twee [...] O Holland schoon gij leeft in vrede
Lbl KB Wouters 06041 ([1746 ca.]) [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanJeruzalem, Gods heilige Stad / O! Christi Bruid [...] ô! Zalig Heilig Bethlehem.  
Een nieuw Lied, of begeerte na het Hemelsche Jeruzalem O zalig heilig Bethlehem
Lbl KB Wouters 06041 ([1746 ca.]) [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanAch Menschen weent en zyt bedug / Doed afstand [...] O Holland schoon &c.  
De ware en pertinente beschryving van de plage en [...] O Holland schoon gij leeft in vrede
Lbl KB Wouters 04052 ([1747 of later: 18e eeuw]), fr1] [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanWat een ondraaglyke smert, / Moet ik lyden al in [...] [geen wijsaanduiding]  
ZANG
Theeboom174x ([1749 +]), p46 [nr. 24]De nagt verdween als Febus gaat, / Verschynen met [...] Leert ze van de Zangers  
Een nieuw Lied. of Lieffelyke Minnaars Vryagie.
Lbl KB Wouters 03004 ([18e eeuw?]), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanWy zyn Husaaren, / Wy trekken in 't veld [geen wijsaanduiding]  
Een Nieuw Lied. Van de Oorlogs Helden, Die [...]
Lbl KB Wouters 03004 ([18e eeuw?]), p2 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanAdieu myn lief, myn uitgeleezen, / Ik hoop dat gy [...] [geen wijsaanduiding]  
Samenspraak, tusschen een Jonkman en een Jonge [...]
Lbl KB Wouters 03004 ([18e eeuw?]), p3 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanAch helaas, wie zal ik 't klaagen, / Als myn [...] Op een Aangenaame Wys]  
Vries, Dirk de | Een Nieuw Lied.
Lbl KB Wouters 03004 ([18e eeuw?]), p4 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanWonder is Gods kragt! / In het menschelyk geslagt [geen wijsaanduiding]  
Spiegel der Jeugt, voor alle die zig in den [...] De morin van Amerika
Lbl KB Wouters 03005 ([18e eeuw?]), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanDees Heer was in 't Amasoon, / Zeer vier en trots [...] [geen wijsaanduiding]  
Nieuw Lied, van een Engelsche Gekleede Heer [...]
Lbl KB Wouters 03005 ([18e eeuw?]), p3 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanKaatje Buur ik moet u klaagen, / Hoe dat ik nu [...] Ik ben een Amsterdams Matroosjen  
Een Nieuw Lied. Of Meisjes-klagt, over het [...] Ik ben een Amsterdams Matroosje
Lbl KB Wouters 03005 ([18e eeuw?]), p4 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanLaast in het groene kruyt / Hoorde ik een zoet gewemel Laast in het groene kruit  
Een Nieuw Lied, tusschen een Herder en een Herderin Laatstmaal ging ik ter jacht
Lbl KB Wouters 08001 ([18e eeuw]), f1r] [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanAy vrienden wilt aenhooren! / Wat ik u stel te voren Op een bekende Vois  
Een zeer Aardige en vermakelyke klugt, die 'er is [...] Jongmans kom uit de muiten
Lbl KB Wouters 08001 ([18e eeuw]), f1v] [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scan


tabelbreedte