Souterliedekens1540a 6

In dijn grim en straf mij niet / Noch mij met toornige schijn

Zuylen van Nyevelt, Willem van]

singer(s): Winné, Herman de

© opname: KLARA/VRT 2001

transcription    

    

FAQ: what if the audio won't play