Souterliedekens1540a 159

Mijn ziel maakt groot en prijst de Heer / Mijn geest heeft hem verblijd zo zeer

Zuylen van Nyevelt, Willem van]

singer(s): Collegium Amisfurtense o.l.v. Simon Groot

transcription    

    

FAQ: what if the audio won't play