LP: Die tyranny verdrijven: politieke liederen [...] 1: 6

Gentsch vader-onze

Camerata Trajectina: Louis Peter Grijp (luit); (overigen) spreekkoor
Nicolas Vallet (arr.)


Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina

    

tekst    

FAQ: wat te doen bij niet spelende audio