COLL: Willem van Oranje: Om vrijheid [...] 1: 2

Hoort toe ghy minschen groot en cleyn

Nicolas Vallet (arr.)
Camerata Trajectina: Matthy Soethoudt (sopraan); Louis Peter Grijp (luit)

    

tekst    

FAQ: wat te doen bij niet spelende audio