COLL: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden [...] 1: 3

Mi lust te loven hoghentlijc

An en Els van Laethem, Sarah Beumkes, Herlinde Ghekiere (zang)

    

tekst    

FAQ: wat te doen bij niet spelende audio