COLL: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden [...] 1: 6

Psalm 2 (Marnix van St. Aldegonde): Hoe gaet dit toe

Ph. Marnix van St. Aldegonde (berijming)
Hendrik Vanden Abeele, Philippe Souvaigie, An en Els van Laethem, Sarah Beumkes, Herlinde Ghekiere (zang)

    

tekst    

FAQ: wat te doen bij niet spelende audio