COLL: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden [...] 1: 8

Wat is van 's menschen leven

G. G. Gastoldi (muziek)
Camerata Trajectina: Anne Rats & Tessel Grijp (14 jaar, zang); Saskia Coolen (basgamba); Ursula Duetschler (klavecimbel)

    

tekst    

FAQ: wat te doen bij niet spelende audio