CD: Wilhelmus en de anderen: Nederlandse [...] 1: 12

Liedeke. 's Nachts rusten meest de dieren

Gerbrand Adriaensz. Bredero (tekst)
Camerata Trajectina: Sjabbe van Selfhout (tenor); Matthy Soethoudt (koor); Saskia Coolen (koor & viola da gamba); Erik Beijer (viola da gamba); Louis Peter Grijp (luit)

rechten AUP

    

tekst    

FAQ: wat te doen bij niet spelende audio