CD: Wilhelmus en de anderen: Nederlandse [...] 1: 19

Boerengezelschap

Gerbrand Adriaensz. Bredero (tekst)
Camerata Trajectina: Sjabbe van Selfhout (tenor); Erik Beijer (viola da gamba); Louis Peter Grijp (luit)

rechten AUP

    

tekst    

FAQ: wat te doen bij niet spelende audio