CD: De vrede van Utrecht (1713) [...] 1: 9 (audio)
    CD: De vrede van Utrecht (1713) [...], 1: 9
    Zamenspraak over de Spaansze Zilver-Vloot
    Louis Grijp (arr.)
Camerata Trajectina: Nico van der Meel (koning) & Bernard Loonen (bode; raadsheer); Annelies van der Vegt (viool); Erik Beijer (violone)
    

    
Player: New Arts International BV


    Tekst uit: De groote nieuwe Hollandsche bootsgezel (z.j.)
Melodie uit: Boerenlieties IV (1709)
    tekst    

Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina