CD: De zeven zonden van Jeroen Bosch [...] 1: 10 (audio)
    CD: De zeven zonden van Jeroen Bosch [...], 1: 10
    Dans van de Luiheid
    Camerata Trajectina: Saskia Coolen (blokfluit); Erik Beijer (viola da gamba); Constance Allanic (harp); Louis Peter Grijp (luit)
Camerata Trajectina (arr.)
    

    
Player: New Arts International BV


    Deze dans bestaat uit twee verschillende melodieën die na elkaar zijn uitgevoerd.
'Ain niderlendisch runden tanz' begint direct, 'Ein Niderlendisch tentzlein' begint op 1:09.
Arrangementen van Camerata Trajectina naar luitzettingen van Hans Judenkönig ('Ain niderlendisch runden dantz', 1523) en Hans Newsidler ('Ein Niderlendisch tentzlein', 1544).
        

Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina