CD: De zeven zonden van Jeroen Bosch [...] 1: 12 (audio)
    CD: De zeven zonden van Jeroen Bosch [...], 1: 12
    Dans van de dikkerds
    Camerata Trajectina: Willem Schot (doedelzak); Erik Beijer (hanske knap=klompklepper)
    

    
Player: New Arts International BV


    Deze dans bestaat uit twee verschillende melodieŽn die na elkaar zijn uitgevoerd.
'Ic quam aldaer, ic weet wel waer, met heymelijc ghescalle' begint direct, 'Hoe soude ic vruecht bedriven' begint op 1:02.
MelodieŽn uit: Souterliedekens (1540)
        

Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina