CD: Muziek uit de Muiderkring: liederen [...] 1: 15 (audio)
    CD: Muziek uit de Muiderkring: liederen [...], 1: 15
    Dartelavondt: O mijn gewenschte weelde
    P.C. Hooft (tekst); G.G. Gastoldi (melodie)
Camerata Trajectina: Nico van der Meel (tenor); Suze van Grootel, Saskia Coolen, Louis Peter Grijp & Erik Beijer (koor); Saskia Coolen (blokfluit); Erik Beijer (viola da gamba); Louis Peter Grijp (luit)
    

    
Player: New Arts International BV


    Uit 1621
Tekst uit: P.C. Hooft, Gedichten (eds. P. Leendertz Wz. en F.A. Stoett) (1899)
Melodie vrij naar Valerius' Neder-landtsche Gedenck-clanck (1626), p. 262
Arr: Camerata Trajectina
    tekst    

Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina