CD: Muziek uit de Muiderkring: liederen [...] 1: 19 (audio)
    CD: Muziek uit de Muiderkring: liederen [...], 1: 19
    Gallarde Faraboscho
    Camerata Trajectina: Saskia Coolen (blokfluit); Erik Beijer (viola da gamba); Louis Peter Grijp (luit)
    

    
Player: New Arts International BV


    Dans uit 't Uitnement Kabinet, 1646.
Muziek uit: Uitnemend Kabinet, dl I (1646), f36v
        

Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina