CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] 1: 5 (audio)
    CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...], 1: 5
    Friesche Tjerne
    Gysbert Japix (tekst); Louis Peter Grijp (arr.)
Camerata Trajectina in Friese bezetting: Tetsje van der Kooi (sopraan); Jaap Hoekstra (tenor); Erik Beijer (basgamba); Louis Peter Grijp (luit)
    

    
Player: New Arts International BV


    Tekst uit: Gijsbert Japix, Friesche Rymlerye (1668)
Melodie uit: G. de Swaen, Des singende Swaens Toe-Gift (Antwerpen 1655).
    tekst