CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] 1: 7 (audio)
    CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...], 1: 7
    Malle Sijmen (J.P. Sweelinck)
    J.P Sweelinck (zetting)
Pieter-Jan Belder (muselaar)
    

    
Player: New Arts International BV


    Zetting uit het Leningrad Manuscript (Nederland ca. 1650).
    tekst