CD: Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van [...] 1: 2 (audio)
    CD: Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van [...], 1: 2
    Ghy Steden stout en koen
    Camerata Trajectina: Suze van Grootel (sopraan); Saskia Coolen (blokfluit); Erik Beijer (viola da gamba); Louis Peter Grijp (luit)
    

    
Player: New Arts International BV


    Tekst uit: Geuzenliedboek (ed. Kuiper en Leendertz, 1924), nr. 178
Melodie uit: J.B. Stalpart van der Wielen, Extractum Katholicum (Antwerpen 1631), p. 194
    tekst    

Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina