CD: Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van [...] 1: 6 (audio)
    CD: Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van [...], 1: 6
    Ick Jan van Olden Barneveldt
    Camerata Trajectina: Marius van Altena (tenor); Erik Beijer (viola da gamba); Louis Peter Grijp (luit)
    

    
Player: New Arts International BV


    Tekst uit: Nieu Geuse Liedt-Boeck (1645).
Melodie naar: Valerius' Neder-landtsche Gedenck-clanck (1626), p. 58.
Arramgement: Louis Peter Grijp.
    tekst    

Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina