CD: Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van [...] 1: 12 (audio)
    CD: Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van [...], 1: 12
    Op de Verlossinge van Samuel de Prince en Johannes Grevius
    Camerata Trajectina: Suze van Grootel (sopraan)
    

    
Player: New Arts International BV


    Tekst uit: Liedekens, Nopende de eeuwighe ghevanckenisse der Remonstrantsche Predicanten. Pamflet, zonder jaartal.
Melodie uit: Petrus Datheen, De Psalmen Davids (1566), ps. 33
    tekst    

Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina