CD: Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van [...] 1: 16 (audio)
    CD: Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van [...], 1: 16
    Triumph-Lied ter eeren van Dominicus Sapmas Huysvrou die hem uut-geholpen heeft
    Camerata Trajectina: Suze van Grootel (sopraan); Marius van Altena (tenor)
    

    
Player: New Arts International BV


    Tekst uit: Bly-lieden Op de uutcomste van de Predicanten, die om de vercondinghe des Evangeliums ghevanghen waeren. Pamflet, 'onder 't cruys gedruckt' in 1621.
Melodie uit: Petrus Datheen, De Psalmen Davids (1566), ps. 91.
    tekst    

Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina