CD: Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van [...] 1: 22 (audio)
    CD: Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van [...], 1: 22
    Middelen tot Heyl en Deuchde, Tweespraek (J. Butler)
    J. Butler (alternatieve melodie en zettingen)
Camerata Trajectina: Saskia Coolen (blokfluit); Erik Beijer (viola da gamba); Louis Peter Grijp (luit)
    

    
Player: New Arts International BV


    Muziek en zettingen uit: Stichtelycke Rymen van D. R. Camphuysen (1652)
    tekst    

Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina