CD: Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van [...] 1: 26 (audio)
    CD: Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van [...], 1: 26
    Christelijcke Klachte
    D.R. Camphuysen (tekst); J. Dowland (muziek)
Camerata Trajectina: Suze van Grootel (sopraan); Louis Peter Grijp (luit)
    

    
Player: New Arts International BV


    Tekst en melodie uit: D.R. Camphuysen, Stichtelycke Rymen, 1624, p. 38.
Luitbegeleiding: John Dowland.
    tekst    

Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina