CD: De vrede van Münster: politieke [...] 1: 7 (audio)
    CD: De vrede van Münster: politieke [...], 1: 7
    Maximilianus de Bossu
    Louis Peter Grijp (arr.)
Camerata Trajectina: Job Boswinkel (bas); Erik Beijer (gamba); Louis Peter Grijp (citer)
    

    
Player: New Arts International BV


    Tekst uit: Een nieu Geusen Liedenboecxken, 1625.
Melodie uit: Adriaen Valerius, Nederlandtsche Gedenck-clanck (1626)
    tekst