CD: Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de [...] 1: 9 (audio)
    CD: Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de [...], 1: 9
    Met desen nieuwen jaere [With this new year]
    Camerata Trajectina: Suze van Grootel (sopraan); Saskia Coolen (blokfluit); Erik Beijer (viola da gamba); Ursula Dütschler (orgel)
Guilielmus Messaus (zetting)
    

    
Player: New Arts International BV


    Tekst en muziek uit: Laudes Vespertinae, 1629
    tekst    

Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina