CD: Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de [...] 1: 14 (audio)
    CD: Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de [...], 1: 14
    Hoe light ghy hier soo cout [How thou liest here in such cold]
    Guilielmus Messaus (zetting of compositie)
Camerata Trajectina: Suze van Grootel (sopraan); Michel Puissant (altus); Nico van der Meel (tenor); Tom Sol (bariton)
    

    
Player: New Arts International BV


    Tekst en muziek uit: Laudes Vespertinae, 1648
    tekst    

Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina