CD: Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de [...] 1: 24 (audio)
    CD: Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de [...], 1: 24
    Laet ons gaen om te besoecken [Let us go and visit]
    Joannes Berckelaers (tekst (?) en muziek); R.A. Rasch (reconstructie)
Camerata Trajectina: Suze van Grootel (sopraan); Michel Puissant (altus); Nico van der Meel (tenor); Tom Sol (bariton); Sayuri Yamagata & Staas Swierstra (viool); Erik Beijer (viola da gamba); Louis Peter Grijp (theorbe)
    

    
Player: New Arts International BV


    Tekst en muziek uit: Cantiones Natalitiae, 1667
    tekst    

Deze CD is ook te koop op de website van Camerata Trajectina