Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Sint Niklaas, goed heilig man,
Trek je beste tabbert an,
Rijdt er mee naar Amsterdam
Van Amsterdam naar Spanje.
Twee appeltjes van Oranje,
Twee peertjes van den besten boom.
't Kind (*) zal hebben een gouden kroon
Een gouden kroon van dokkeblaren
't Kind(*) zal naar Oost-Inje varen
Van Oost-Inje weer naar Sluis
Zoo komt dan het kind(*) weer t'huis.

(*) Hier noemt men eigentlijk den naam van het kind.

[Div. bijdragen in:] De Navorscher, Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tussen allen, die iets weten iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen
1851-...
001: p361

Gecorrigeerde ocr, MdB 2018