Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Sint Niklaasje! heilig man!
Trek je mooije tabbard an,
Ri'd'er meê naar Amsterdam,
Van Amsterdam naar Spanje,
Drie appeltjes van Oranje,
Drie appeltjes van een peerenboom,
Sint Nik'laas is mijn oom.

[Div. bijdragen in:] De Navorscher, Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tussen allen, die iets weten iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen
1851-...
001: p361

Gecorrigeerde ocr, MdB 2018