Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Stem: Engelsche Daphne.

Men brand, men blaeckt, men schend, men moort:
'tArme volc laes! rechte voort
Lyd nu groot gewelt, En wort seer gequelt.
Noyt dack van regen so druypen men sag,
Gelyckmen 'tvolck weenen siet al den dag.
Rechtvaerdig Heere! siet ons aen;
En wil de tranen toch ontfaen,
In een vat, En thoont dat
Ghy dierbaer hebt de onnoosel ziel,
Die u steets suchtende te voet viel.

Valerius, Adrianus (auteur), NEDER-LANDTSCHE GEDENCK-CLANCK. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Jare 1625
1626
Groningen, UB: A 6123 (in facsimile)
p30

Overgetypt door Emmeke Meijs-Smeulders Niet gecontroleerd